• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Nə üçün günahkarlar Qurandan faydalana bilmir?

Cavab: Əgər bir gölməçəyə insan meyiti düşsə, uzun müddət yağış yağmasına baxmayaraq bu gölməçədən üfunət çəkilməyəcəkdir. Demək, üfunətli suya qatışan pak yağış suyu tə`sirsiz olur.

Quran nəzərincə, başqalarına nə dərəcədə kömək etməliyik?

Cavab: Quran buyurur ki, bütün yardımlarınızın mükafatı var.[67] Həm az, həm də çox köməyin əvəzi var. Bə`zən suya atılmış bir sarı yarpaq bir dəstə qarışqa

Görünməyən Allaha necə iman gətirək?

Cavab: Yer üzünü nə qədər nəzərdən keçirsək, daş-torpağı labaratoriyada analiz etsək, cazibə adlı qüvvəni görə bilmərik. Amma ağacdan almanın düşməsi sübut edir ki, belə bir

İnsanın ölümü Allahın, yoxsa Əzrailin əlindədir?

Cavab: Allah Qur`anda bə`zən bir işi həm özünə, həm də bir başqasına aid edir. Bə`zən insanların canının öz tərəfindən, bə`zən isə Əzrail tərəfindən alındığını bildirir.[65]

Nə üçün bəzilərinin aqibəti çox pis olur?

Cavab: Məsələn, siqaret çəkmək kimi zahirən kiçik eyiblər bə`zən o qədər üst-üstə yığılır ki, ürəyin fəaliyyəti dayanır. Qur`anda buyurulur ki, daim xırda-xırda pis iş görənlər,

Nə üçün Quranda başqalarının qeybətini etmək qardaş meyitinin ətini yeməyə bənzədilir?

Cavab: “Hucurat” surəsinin 12-ci ayəsindəki bu bənzətmənin müxtəlif səbəbləri var: 1. Ölü özünü müdafiə edə bilmədiyi kimi, qeybəti olunan şəxs də söhbətdə iştirak etmədiyindən özünü

Bir insan özü üçün sağlığında kəfən alıb qoyursa, bunun günahı varmı?

Dinimizdə çox təkid edilən əməllərdən biri də ölümü tez-tez yad etməkdir. Buna görə dəfn mərasimlərinə qatılmaq, məzarları tez-tez ziyarət etmək müstəhəb sayılır. Ölümü xatırlamaq insanın

Nəcasətə bulaşmış paltarı yumadan günün qabağında saxlayıb qurutmaqla pak olarmı?

Nəcasəti pak edən vasitələrdən biri həqiqətən Günəşdir. Amma bu, bəzi şərtlər daxilində baş verməlidir. Günəş şüası hər şeyi pak etməz. Risalələrdə bunun şərtləri ətraflı izah

Qurani-Kərimi oxuyan zaman qadın mütləq hicablı olmalıdır?

Hicaba riayət etmək İslam dininin qadınlara vacib əmridir. Qadın mütləq naməhrəmlərdən örtünməlidir. Lakin bəzi hallarda hətta naməhrəmin görmədiyi zaman da hicaba riayət etmək məsləhətdir. Məsələn,

Bəzi kitablarda “iki fəcr” (Günəş doğuşu) ifadəsinə rast gəlirik. Bunun mənası nədir?

Astronomik baxımdan Günəşin doğuşu iki mərhələdə baş verir. Əvvəlcə şərq istiqamətində üfüqdə yuxarıya doğru yönəlmiş şaquli işıqlı zolaq görünür. Xalq dilində buna qurd qulağı deyirlər.

İman dərəcəsində səadət

İslamda da müxtəlif firqələr vardır. Təəssüf ki, doğru yolu tapmaq istəyən insanlar bə᾽zən buna müvəffəq olmur. Xüsusi ilə mə᾽sum imamların dövründə zalım hökumətlərin yaratdığı çətinliklər

Mömin və İlahi nemətlər

Araşdırma aparıb doğru hədəfi tanıyan və düzgün əməl edən insan hansısa dünya və axirət ne᾽mətindən məhrum ola bilərmi? Allah-təala kainatı insanın təkamülə çatması və əbədi

Xoşbəxtlik insanın fitri istəyidir

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Ey Cündəb oğlu, əgər bizim şiələrimiz möhkəm olsalar mələklər onlarla görüşər, buludlar onlara kölgə salar, başları üstündən və ayaqları altından onlara

İnsanın danışıq və rəftarının başqalarına təsiri

Şəksiz ki, ictimai həyatda insanlar müxtəlif şəkildə bir-birlərinə qarşılıqlı tə᾽sir göstərirlər. Ən böyük tə᾽sir danışığın göstərdiyi tə’sirdir. Bu məsələ psixologiyanın əsas mövzularından olduğu üçün bir

Var-dövlət faydalı ola bilərmi?

Dünya malı təkcə kafirlər üçün nəzərdə tutulmayıb. Bə᾽zi övliyaların da böyük var-dövləti olub ki, bu səviyyə başqaları üçün əlçatmazdır. Cinlər və insanlar, heyvanlar və quşlar

Axirət nemətlərinin dünya nemətlərindən üstünlüyü

Əlbəttə ki, bütün ne᾽mətlər, ruzilər Allahdandır. Amma daha üstün şərafətə, dəyərə malik olan şeyləri Allah özünə aid bildirir. Məsələn, yer üzündə olan bütün evlər (məscidlər)

Sosial bərabərsizliklərin fəlsəfəsi

Nə üçün insanların bir qismi dövlətli, digər bir qismi isə kasıbdır? Əvvəla var-dövlətin çoxluğu Allahla dostluq yox, imtahan əlamətidir. «Ənfal» surəsinin 28-ci ayəsində buyurulur: «Bilin

Dünyaya vurğunluqdan çəkinmək

Əgər həzrət Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) buyuruqlarına diqqətlə nəzər salsaq aydın olar ki, axirətə diqqət və dünyaya vurğunluqdan çəkinmək olduqca mühüm məsələlərdir. Bu da

Övliyaların ibadətə baxışı

İmanın aşağı mərtəbəsində olan bəndələr vacib əməllərin icrası və haramlardan çəkinmək üçün Allahdan yardım istəməlidirlər. Amma elə bəndələr də vardır ki, onlar bu məsələdə daha

İman və əməlin səadətə çatmaqda rolu

Mühüm e᾽tiqad məsələlərindən biri budur ki, insanın xoşbəxtliyində iman və əməlin rolu nədir? İman və əməlin hər ikisi zəruridir, yoxsa biri kifayətdir? Əsas imandır, yoxsa

İslamda qan düşmənçiliyi adlı qanun varmı?

İslam sülh və əmin-amanlığı təbliğ edən, insanlarası münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışan dindir. Bu dində kin-küdurətə, ədavətə yer yoxdur. Bununla belə, dinimiz ədaləti qoruyur. İslam şəriətində hər

Məşhur sufi Bayezid Bəstami həqiqətən İmam Sadiqin (ə) tələbəsi olub?

Bayezid Bəstami (vəf. 875) miladi IX əsrin əvvəllərində İran ərazisində doğulmuşdur. Bəzi mənbələrdə onun İmam Sadiqdən (ə) dərs aldığını və o həzrətin evində supaylayan kimi

Qadın heyvanın başını kəsə bilərmi? Qadının kəsdiyi heyvanı yemək olarmı?

Dinimizdə heyvanı və ya ev quşunu kəsən şəxsin cinsi barədə qəti hökm yoxdur. Yəni heyvanı kəsən şəxsin mütləq kişi olması şərt deyil. Onun müsəlman olması,

Dərman satışı ilə məşğul olan şirkətlərdə kənar adamı şirkətə cəlb etmək üçün mükafat verilir. Bu halaldırmı?

Hər hansı halal məmulatın satışı sahəsində işləmək qadağan deyil. Bu gün halal məmulatların satışı ilə məşğul olan şirkətlərdə işə düzəlmək və satışdan faiz qazanmaq da