• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Allah qorxusunun məfhumu

Cavab: Qorxunun qaynağı insanın üzləşə biləcəyi təhlükədir. Bəzən də hər hansı mənfəəti əldən çıxarmaq düşüncəsi qorxuya səbəb olur. Amma səbəblə nəticə arasında əlaqə olduğundan bəzən

İxlas və ilahi niyyət ibadəti möhkəmləndirir

Bəziləri zahirdə ibadət edib din libasında dindən dəm vursalar da, Allaha yaxınlaşmaq məqsədində olmadıqlarından şeytana bəndə sayılırlar. Onların əksər işləri nüfuz və məqam əldə etmək

Bəndəlik məqamına etiqadın insanın rəftarlarında təzahürü

Allaha bəndəlikdən xeyli danışılsa da, məclislərdə Allahın rübubiyyəti ilə bağlı ayə və rəvayətlər zikr edilsə də, Allahın rübubiyyətinə və insanın bəndəlik məqamına inanmayanlar çoxdur. Onlar

Allahın xüsusi rəhmətindən faydalanmaq üçün pərəstiş lazımdır

Qeyd etdiyimiz, eləcə də son ayə dini kitablarda və moizə məclislərində yetərincə araşdırılsa da, çoxları onların dərinliyinə varmır. Düşünmüşükmü ki, yaranışdan bu günədək bütün cinlərin

Tövhid və pərəstişə dəvət peyğəmbərlərin ilkin çağırışıdır

Tövhidə və pərəstişə dəvət, Allahın misilsiz zatına şərik qoşmamaq bütün ilahi peyğəmbərlərin ilkin çağırışı olmuşdur. Quranda oxuyuruq: “Hər vaxt hər ümmət arasında bir peyğəmbər seçdik.

Aşura günündə hədik bişirmək barədə dini göstəriş varmı?

Qeyd edək ki, hər bir millətin özünəməxsus mühərrəmlik ənənələri vardır. Xalqımızın və eləcə də, bəzi yaxın xalqların mühərrəmlik ənənəsinə görə aşura günündə hədik adlı paxlalı

Kərbəla şəhidlərinin cənazəsini kim dəfn etdi?

Aşura günündə İmam Hüseyn (ə) və silahdaşları şəhid edildikdən sonra əksəriyyətinin başı bədənindən ayrılıb nizələrin ucuna taxıldı və Kufəyə aparıldı. Başsız bədənlərin üzərindən Yezidin əsgərləri

Kərbəlada Yezidin qoşununda da Peyğəmbər səhabəsi olubmu?

Ötən sualların birinə verdiyimiz cavabda qeyd etdiyimiz kimi Kərbəlada İmam Hüseynin (ə) tərəfində vuruşub şəhid olan şəxslərin arasında bir neçə səhabə olmuşdur. Təəssüfləndirici haldır ki,

Nadi Əli duası mötəbərdirmi?

“Nadi Əli” məşhur bir duanın adı və ilk sözləridir. Bu duanı müxtəlif çətinliklər zamanı oxumaq məsləhət görülüb. Çətin işlərin həlli, ruzinin artması, borcu qaytarmaq, övlad

Namaz hökmlərində rast gəlinən şəkk halının mənası nədir?

Namaz bəndənin Allahla söhbəti kimidir. Namaz zamanı xüsusilə diqqətli olmaq və əməlləri dəqiq şəkildə yerinə yetirmək lazımdır. Diqqətsiz şəkildə qılınan namazın savabı az olar. Bəzən

Bir şəxs əvvəllər İslamda olmayıbsa, İslamı qəbul edəndən sonra əvvəlki illərin ibadətini qəza etməlidirmi?

İslam dini baxımından bir kəs müsəlmanlığı qəbul etdikdən sonra həyatında tam yeni səhifə açılır və əvvəlki həyatının üzərindən xətt çəkilir. Təsadüfi deyil ki, İslamı qəbul

Qadın ərinin əmisinin və dayısının yanında hicabsız gəzə bilərmi?

İslam qanunlarına görə qadın bütün məhrəm olmayan (naməhrəm) kişilərin yanında hicaba riayət etməlidir. Kimin məhrəm, kimin naməhrəm olduğu şəriət kitablarında ətraflı şəkildə qeyd edilib. Qadına

Doğru sözdür ki, yaşlı qadınlar hicab bağlamaqdan azaddırlar?

Hicab dini baxımdan bütün müsəlman qadınlara vacibdir. Yetkinlik yaşına çatmış qadın naməhrəmdən örtünməlidir. Burada bəzilərinin düşündüyü şəkildə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Qadın orta və ahıl yaşlarında

Təlqin nədir və dəfn mərasimi zamanı niyə oxunur?

Təlqin dəfn zamanı ənənəvi olaraq ye¬rinə yetirilən dini ayinlərdən biridir. Şiə məzhəbinə görə, cənazə qəbrə qoyulduqdan sonra mərhumun yaxın qohumlarından biri qəbrin içinə düşür, əlini

Nə üçün bəzi ruhanilər deyirlər ki, evlənmək üçün istixarə etmək lazım deyil?

İstixarə insanın çaşqınllıq anında Allahdan çıxış yolu istəməsidir. Bir işin sonunun yaxşı ya pis olacağını heç cür təxmin etmək mümkün olmayanda istixarə etməyə icazə verilir.

Məhərrəm ayında təzə evə köçmək olarmı?

İslam hökmləri insanların həyatına çətinlik yox, asanlıq gətirmək məqsədi ilə Allah tərəfindən göndərilib. Təzə evə köçmək heş vaxt qadağan deyil, şəriətimizdə bunu qadağan edən heç

Əgər qadın hicaba riayət etmirsə, əri günahkar sayılırmı?

İslam dini məcburiyyət dini deyil. Quranda da buyurulur ki, dində məcburiyyət yoxdur. İnsan dinin hökmlərinə könüllü və səmimi şəkildə riayət etməlidir. Əgər hökmlərə riayət etmirsə,

Kişinin öz saçına rəng qoyması günahdır?

Öz-özlüyündə kişinin saç-saqqalına rəng və hətta həna qoyması günah deyil. Bunu həm bəyənən, həm də bəyənilməz sayan hədislər vardır ki, onlar da şəraitə və zamana

Kərbəla şəhidlərinin arasında səhabə olubmu?

Kərbəlada İmam Hüseynin (ə) tərəfində döyüşüb şəhid olanların arasında hər yaş dövrünə və təbəqəyə mənsub şəxslər olmuşdur. Onların arasında bir neçə səhabənin olduğu da məlumdur.

Yezidə lənət oxumaq olarmı?

Alimlərin Yezidə lənət oxumaq barədə görüşləri fərqlidir. Yezidin günahkar, şərabxor, əxlaqsız, meymunbaz, qəddar bir adam olması, Allahı, vəhyi, Quranı inkar etməsi tarixi mənbələrdə inkarolunmaz faktlarla

Qadın səcdə edərkən yaylıq onun alnı ilə möhür arasında qalsa nə etməlidir?

Səcdə zamanı yeddi bədən üzvünün yerə dəyməsi lazımdır. Bunlar alın, iki əlin içi (ovuc), iki diz qapağı və iki ayağın baş barmaqlarıdır. Səcdə zamanı alın

Hansı qaşlı üzükləri taxmaq lazımdır?

Əvvəla, bunu qeyd edək ki, dinimizdə kişilərin qızıl üzük taxması icazəli sayılmır, kişilər gümüş üzük taxmalıdırlar. Qadınlara isə qızıl üzük taxmaq icazə verilir. Ən fəzilətli

Yaxını rəhmətə getmiş kişinin 40 gün saqqal saxlaması barədə dinimizdə göstəriş varmı?

Ümumiyyətlə, dinimizə görə, kişinin üzündəki tükü dibindən qırxması çox bəyənilməz hal sayılır. Müctəhidlərimiz bu işi ehtiyata görə haram bilirlər ki, bu da günah səviyyəsində olan

Allahın razılığı və qəzəbi

Qeyd etdik ki, Allah-təala buyurur: “Mənim razılığım mənə itaətdə və günahdan çəkinməyinizdədir.” Şadlıq da qəzəb kimi hadisələrə insanın daxili reaksiyasıdır. Məsələn, insan öz istəyinə çatdıqda