Əxlaq

İnama kölgə

İnsan həyatını şərti olaraq iki hissəyə bölsək, maddi və mənəvi aləmdən ibarət olduğunu görərik. Maddi

Romantik sevgi

İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi

Əxlaq

Peyğəmbərdən soruşublar: Allah dərgahında ən sevimli qullar kimlərdir? O isə cavab verir: Əxlaqı gözəl olanlar.

HƏYA

Həya, nəfsin hər hansısa bir şeyi onda qüsur olduğundan ehtiyat edərək tərk etməsidir. Salim bin