Gözdə olan İlahi sirlər

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ في‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّار.

O kəslər ki, ayaq üstə, oturduqları halda və böyürləri üstə Allahı yadlarına salır, göylərin və yerin yaradılışı barəsində fikirləşir, deyirlər: «Ey Rəbbimiz, bu əzəmətli aləmi boş yerə yaratmamısan! Sən paksan. Odur ki, bizi odun əzabından qoru». (Ali-İmran surəsi, ayə-191).

Bağışlayan və mehriban Allah bütün aləmlərin yaradıcısı və qoruyucusudur və Onun yaradıb qoruduğu hər bir nöqtənin altında bir aləm hikmət və sirr gizlənir ki, biz insanlar adətən bu möcüzə, hikmət və sirlərdən qafilik. Qadir olan Allahın yaratdığı hər gülün, hər çiçəyin bir sözlə hər bir yaranmışın bir hikmət və gözəlliyi var ki, bizlər yalnız onun zahiri gözəlliyini görməyə qadirik. Bəzi vaxtlar hətta onların zahiri gözəlliyinə belə diqqət yetirmirik. Çox uzağa getməyədə ehtiyac yoxdur. Elə öz vücudumuzda hansı elmlərin və hansı sirlərin gizləndiyini bilsək bəlkə o zaman Tanrının necə bir kəramətə, qüdrətə, elmə və helmə malik olduğunu əldə edərik… Heç bu vaxta qədər Allahın bizə bəxş etdiyi nemətlərdə olan sirlər və hikmətlər haqda düşünmüşükmü? Niyə məhz gözlər başda, alının və qaşların altında, burunun kənarlarında, göz qapaqlarının və kipriklərin altında yerləşib? Niyə qol və ayaqların yerində ya bədənin orta üzvlərində yerləşdirilməyib? Bütün bu deyilənlərə İ.Sadiqdən (ə) nəql olunmuş bir neçə hədislə xülasə şəkildə cavab vermək olar:

İ.Sadiq (ə) hindli təbibə buyurmuşdur: “Alının tüksüz olma səbəbi budur ki, işıq alın vasitəsilə gözə yetişdiyinə görə o tüksüz olmalıdır ki, bu prosesə mane olmasın. Allah-taala alında xətt və qırışlar yaradıb ki, başın yuxarı tərəfindən axan tər dənəciklərini özündə saxlasınlar və onları gözə axıtmasınlar. Necəki, qayalar dünyanın sularını özlərində toplayıb ətrafı daşlanmasının qarşısını alırlar. Qaşlar ona görə gözlərin üstündə yerləşdirilib ki, gözə artıq işığın yetişməsinin qarşısını alsınlar. Sözümün təsdiqi budur ki, gözə artıq işıq yetişəndə və insan birdən əziyyət çəkəndə əli ilə gözünün üstündə kölgə yaradır, nəticədə gözə lazım olan miqdardan artıq işıq düşmür. Burun ona görə iki gözün ortasında yerləşdirilib ki, gələn işığı iki bərabər hissəyə bölsün və hər iki göz bərabər miqdarda işıq qəbul etsin. Gözün badamvari yaradılmasının səbəbi budur ki, ona tökülən dərman özü üçün axın tapa bilsin və rahat hərəkət edib gözün hər bir tərəfinə yetişsin. Xəstəlikləri oradan çıxartsın. Əgər kvadrat və ya dairəvi yaradılsaydı dərman özünə axın tapıb hərəkət edə bilməz və nəticədə göz heç vaxt sağalmazdı.” (Xisal, Şeyx Səduq, səh-513, hədis-3. İləluş-şərayi, Şeyx Səduq, səh-100. Əl-Mənaqib, İbni Şəhraşub, cild-4, səh-260).
Digər bir yerdə İmam Sadiq (ə) Müfəzzəl ibni Ömərə buyurur: “Ey Müfəzzəl! Allahın yalnız insana verdiyi və bununlada onu başqa məxluqlara şərəfləndirdiyi hisslərə diqqət et: Gözlər mayakın başındakı işıqlar kimi başda yerləşdirilib ki, əşyaları görə bilsin. Əl və ayaqlar kimi aşağı ətraflarda yerləşdirilməyiblər ki, əməl və hərəkətlərin ucbatından onlara (əl və ayaqlara) yetişən və onları naqisləşdirən zədələr gözə toxunsun. Həmçinin qarın və bel kimi bədənin orta üzvlərində də yerləşdirilməyiblər ki, çevrilmələri və əşyalara baxmaları çətin olsun. Gözlər üçün bu sadalan əzalarda yer olmadıqda, baş hiss etmək üçün ən münasib və ən uca yerdir. Beş hiss etmə orqanı beş hiss duyur və beləcə heç bir hiss olunan kənarda qalmır. Göz yaradılıb ki, rəngləri duysun. Əgər rənglər yaradılıb, göz yaradılmasaydı, o rənglərin heç bir faydası olmazdı… Fikir ver ki, bunlar bir-birinə necə bağlı yaradılıb. Hər bir hiss orqanı üçün bir hiss olunan obyekt yaradılıb ki, ona təsir edir. Hər hiss olunan obyekt üçün də bir hiss edən orqan yaradılıb ki, həmin hissi duyur…
Ey Müfəzzəl! Görməyən (kor) insana, onların işlərindəki ziyanlara fikir ver. Qədəmlərinin yerini bilmir, qarşısındakıları görmürlər. Rəngləri, pis və yaxşı mənzərələri seçə bilmirlər. Qarşısındakı düşə biləcəkləri çuxuru, onlara qılınc çəkəcək düşməni görmürlər. Yazı, ticarət və rəngsazlıq kimi sənətlərdə işləyə bilmirlər. Hətta zehni qabiliyyətləri olmasaydı, atılmış daş timsalında olardılar.
Ey Müfəzzəl! Göz qapağının pərdə kimi gözü örtməsinə, kipriklərin asılmış saplar kimi ora bərkidilməsinə diqqət yetir. Allah-taala gözü bu “mağarda” üstünə pərdə və tük gizlətmişdir.” (Biharul-Ənvar, Əllamə Məclisi, cild-3, səh-69).

Ümüdvarıq ki, bu hədisdən sonra Allah-taalanın yaradılış aləmində olan hikmətləri haqda bir azda artıq düşünək və bütün bu nemətlərə görə ulu Tanrıya şükür edib, bağışlanmaq diləyək. Çünki Allah-taala özü Qurani-Kərimdə İbrahim surəsinin 7-ci ayəsində nemətlərinə şükür etmək barədə buyurur: «Əgər şükr etsəniz, sizə (olan nemətləri) mütləq artıraram və əgər kafir olsanız, ya naşükürlük etsəniz, Mənim əzabım, əlbəttə çox şiddətlidir.» Bu dünyada hər bir şeyin səbəbi olduğu kimi o cümlədən yağışın bulud vasitəsilə yağması, meyvələrin su və torpağın vasitəsilə yetişməsi və sair… İlahi nemətlərində artma səbəbi Allah müqabilində edilən şükürdür. Allahın nemətləri qarşısında edilən şükür bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk növbədə insan Allahın nemətlərin tanıyıb ona öz dili ilə şükür etməlidir. Şükürün ən ali mərhələsi isə İlahi nemətləri öz yerində sərf etməkdir. Yəni Allahın bəxş etdiyi nemətləri Allahın razı olduğu yerlərdə işlətmək və Allahın razılığını əldə etməyə çalışmaqdır. Bir sözlə həyatımızda və yaşadığımız mühitdə olan İlahi hikmətləri və nemətləri daima yada salıb Allaha şükür etməliyik çünki, bunu bizi yaradan Aləmlərin Rəbbi olan Allah-taala bizdən istəyir. Bununla bərabər Allah özü üçün heç bir mənfəət güdmür çünki Onun heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Hər nəyə əmr edirsə bizim üçün və bizi kamilliyə çatdırmağa xidmət edir. Allah bizi nemətlərini layiqincə tanıyıb Onlara həqiqi şükür edənlərdən etsin.
Amin! Ya Rəbbəl Aləmin…

Şərh yazmaq üçün

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>