Yoxsul və fəqirlikdə oruc tut, infaq et, sədəqə ver…

yoxsul

İslamda ehsan və infaq barəsində buyurulan mühüm rəvayətlərindən biri məhz yoxsul və fəqirlik vaxtı bəndələrə infaq etməkdir.

İmam Kazimın(ə) bir dostu rəvayət edir ki, mən fəqirlikdən və yoxsulluqdan şikayət edib dedim: Paltarsızlıqdan o qədər əziyyət çəkirəm ki, filankəs öz geydiyi iki libasını mənə geyindirdi. İmam (ə) buyurdu: “Oruc tut və sədəqə ver!”. Dedim: Din qardaşlarımın mənə verdikləri sədəqədən ehsan edimmi? Hətta az olsa belə?

İmam (ə) buyurdu: “Allahın sənə ruzi verdiyi şeylərdən, hətta öz haqqından keçməli olsan belə, sədəqə ver”.

Şərh yazmaq üçün

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>