Özünü müsəlman sayan, amma namazın hər kəsə vacib olduğunu qəbul etməyən adamın hökmü nədir?

zehra-yolu.com

Müsəlmanlığın şərtlərindən biri də dinin zəruri əmrlərini qəbul etmək və danmamaqdır. Əgər bir şəxs namaz, oruc kimi zəruri ibadətlərin vacib olduğunu inkar etsə, müsəlman sayılmaz. Diqqət yetirmək lazımdır ki, əvvəla, burada müstəhəb deyil, vacib hökmlərdən söhbət gedir. İkincisi, bir şəxs həmin hökmlərin zərurətini qəbul edirsə, amma hər hansı bəhanə ilə özü buna əməl etmirsə, dindən çıxmaz.

Sualda qeyd edilən düşüncəyə malik olan insanı başa salmaq və imanını düzgün məcraya gətirmək lazımdır. Namaz və sairə bu kimi ibadətlərin hər kəsə vacib olduğunu və şəriətdə buyurulan tərzdə yerinə yetirilməsinin gərəkdiyini ona izah etmək lazımdır. Əlbəttə, bu zaman kobudluq etmək və onu dindən daha da uzaqlaşdıran hərəkətə yol vermək olmaz.

Islam.az

Şərh yazmaq üçün

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>