İmam Sadiq (ə) nəyi qeyri-mümkün sayırdı?

İmam Sadiq (ə) (öz səhabələrinə xitab edərək buyurur):

– Mümkün olmayan şeyi arzulamayın!

Ərz etdilər:

– Məgər kim mümkün olmayan şeyi arzu edir ki?

Buyurdu:

– Siz. Məgər dünyada rahatlıq axtarmırsınızmı?

Dedilər:

– Niyə də yox? Bəli (axtarırıq).

Buyurdu:

– Möminin dünyada rahatlığı qeyri-mümkündür.

(Biharul-Ənvar, c.81, səh.195, hədis 52).

islam.az

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.