Xəstə insan üçün 4 xüsusiyyət qeydə alınır…

Həzrəti Rəsullah (s) buyurur: “Xəstə insan üçün 4 xüsusiyyət qeydəalınır:
1. Əməl dəftərindən qələm götürülər. (Yəni xəstəliyə görə edə
bilmədiyi vacib və ya etdiyi haram yazılmaz)
2. Allah mələklərə onun sağlam olduğu zaman etdiyi ibadətləri əməl dəftərinə yazmalarını bildirər.
3. Xəstəliyin olduğu bədən üzvünün etdiyi günahlar bağışlanır və bu halda dünyadan gedərsə bağışlanmış olaraq dünyadan gedər.
4. Əgər yenidən sağlamlığa qovuşsa bağışlanmış olaraq həyata
dönər.

muselman.az

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.