Qadınlar haqqında hədislər

Məhəmməd Peygəmbər (s)-dən..

“Sizin xeyirliniz, qadınlarına xeyirli olan (yaxşı davranan) dır.”

* * *

“Sizin ən xeyirliniz, əhlinə qarşı ən yaxşı davrananızdır. Mən ailəmə ən yaxşı olanınızam.”

* * *

“Qadınlara ancaq kərim olanlar ikram edər (qiymətli olanlar dəyər verərlər); onlara pislik edənlər isə leîm (pis) kəslərdir.”

* * *

“Möminlərin iman baxımından ən kamil ,yetkin olanı; əxlaqı gözəl olan və ailəsində nəzakətli davranandır.”

* * *

“Uğursuzluq yoxdur. Ancaq üç şeydə uğur ola bilər: Qadında, atda, evdə.”

* * *

“… Kişi, ailədə idarəçilər və rəhbərliyindən məsuldur. Qadın da ərinin evində idarəçilər və əlinin altındakılardan məsuldur.”

* * *

“Ən gözəl dünya neməti, insanın sahib ola biləcəyi nemətlərin ən xeyirlisi: Zikr dil, şükür edən ürək və insanın iman istiqamətində (müsəlmanca) yaşamasına köməkçi olan qadındır.”

* * *

“Kim iki qıza baxıb yetkinlik çağına qədər, onları yetiştirirse, Qiyamət günündə o, mənimlə belə olar.” (Peyğəmbər, belə deyib barmaqlarını bir-birinə keçirmişdir.)

* * *

“Kimin üç qızı yaxud üç bacısı və ya iki qızı, ya da iki bacısı olub da onlara gözəl baxar, onlar haqqında Allahdan qorxsa (onlara haqsızlıq etməzsə), onun üçün cənnət vardır.”

* * *

“Birinizin xanımı məscidə getmək üçün icazə tələb etsə ona mane olmasın (icazə versin).” (Ehliwie-samux)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.