Namazı namaz olmayan şəxs

Allahın Peyğəmbəri (s): «Namazın ruku və səcdəsini düzgün yerinə yetirməyənin namazı namaz deyil.» (Biharul – Ənvar, c.72, səh. 198 , hədis26)
* Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim namaz əsnasında qəsdən sağında və solunda kimin olduğunu başa düşsə, namazı namaz deyil.» (Biharul – Ənvar, c.84, səh. 249 , hədis41)
* İmam Sadıq (ə): «Zəkat verməyən şəxsin namazı düzgün deyil.» (Mişkətul – Ənvar, səh. 46)
* İmam Sadiq (ə): «Haqinin, haqibin və haziqin namazı düzgün deyil. Haqin sidiyini sıxıb saxlayan kimsə, haqib nəcis ona sıxıntı verən və haziq də ayağına geydiyi şeydən sıxılan şəxsdir.» (Əmali-Saduq, səh. 337 , hədis12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.