Bölmənin adı: Zikrlər

Əl altında təsbeh yoxdursa, Həzrət Fatimənin (ə) zikrini deyərkən necə saymaq olar?

teqva zikr Həzrət Fatimənin (ə) zikrində 34 dəfə Allahü əkbər, 33 dəfə Əlhəmdü lillah və 33 dəfə Sübhan Allah deyilir. Bu zikrlərin sayını adətən təsbüh dənələri ilə hesablayırlar. Amma əl altında təsbeh yoxdursa, zikrlərin sayını barmaqla da hesablamaq olar. Belə ki, hər barmaq (baş barmağı çıxmaqla) 3 bükümdən ibarətdir. Adam növbə ilə hər barmağının bir bükümünü qatlayanda bir dəfə zikr deyir (Bu zaman baş barmağı qatlayanda bir zikr artıq Read more [...]

Allahın bu adını 101 dəfə oxuyan şəfa tapar

teqva zikr Allah Təalaya aid olan “Huvə” ismi – zati isimlərdəndir və bəzi isimlərdən daha üstün sayılır. Belə ki, “Ədilə” duasının şərhində bu məqam qeyd olunmuşdur. Əgər bir şəxs sübh namazından sonra 1000 dəfə "Ya Allah, ya Huvə" desə, yəqin əhlindən olar və qeyb nuru onun üçün zahir olar. Əgər bir şəxs gecə yarısında dəstəmaz alıb, üzü qibləyə oturaraq bu zikri yerinə yetirsə, din elmlərindən bəhrələnmiş olar və mərifət əhlindən Read more [...]

Fatimeyi-Zəhra (əleyha-səlam) zikrinin şəriətə mənsub olmasının səbəbi

teqva zikr Həzrət Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi) qızı Fatiməyə (əleyha-səlam) hər namazdan sonra və yatan zaman onları deməsi üçün zikrlər öyrətdi ki, həzrət Fatimənin (əleyha-səlam) zikri adı ilə məşhurdur. Əllamə Məclisi (rə) deyir: Bu təsbihin şər`i olmasının səbəbini bir qayda olaraq İmamiyyə və başqaları rəvayət etmişlər. O idi ki, Əmirəl-mö`minin (əleyhis-səlam) buyurdu: Ev işlərində Fatimənin (əleyha-səlam) bərk zəhmət Read more [...]

Zikrin gətirdiyi 21 səmərə

teqva zikr Şeytan (lən) daima vəsvəsə etdiyi kimi, insan da daima zikrində olmalıdır. Mərhum Nəraqi bizlərə buyurur ki, vəsvəsədən xilas olmağın yolu - Allahı zikr etməkdədir. Zikrin gətirdiyi səmərələr: 1. Zikr pis fikirlərlə mübarizə aparar və şəhvəti tərk edər. 2. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər hər kim qəlb hüzuru ilə iki rükət namaz qılsa, əvvəlki və sonrakı günahları bağışlanar”. 3. Nəfsani istəklərlə mübarizə aparar. 4. Şeytan Read more [...]

Zakir – ürəyi, dili və bütün bədən üzvləri ilə Allahı zikr edər. O, Allahı yada salar və Ondan qeyrisinə diqqət etməz

zehra-yolu.com Allahın adlarının əhəmiyyətinə və ruhumuza qoyduğu təsirə diqqət edərək, bu mövzunun bizim üçün nə qədər mühüm olduğuna işarə edək. Allah Təala Quranda buyurur: “(Mənalarının gözəlliyi və məfhumlarının ucalığı baxımından) ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Buna görə də Onu həmin adlarla çağırın və Onun adları barəsində doğru yoldan çıxanları (o adları bütlərə qoyanları, yaxud Allaha layiq olmayan şəkildə təfsir edənləri) boşlayın. Read more [...]

Hacətiniz olsa, 10 dəfə “Ya Allah” deyin…

Əgər Kərbəla türbəti şəfa verirsə, şiələr niyə həkimə müraciət edib xəstəxanalar inşa edirlər? (Araşdırma) (Ayətullah Cavad Amulinin əxlaq dərsindən) Deyerler.org: Dini təlimlərdə oxuyuruq ki, əgər günaha düçar olsan, tez bir zamanda yaxşı bir iş gör ki, həmin günahı aradan apara bilsin. Çünki əgər günah parçalanarsa, insanın varlığında çürüklər əmələ gətirər və onu kor və kar edər. Günahın qəlbimizi kor etməməsi üçün Allahı zikr etməliyik. Bu zikrlərin zaman və məkanı yoxdur. “Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin!”. Allah bəzi Read more [...]

Zikrin gətirdiyi 21 səmərə

teqva zikr Şeytan (lən) daima vəsvəsə etdiyi kimi, insan da daima zikrində olmalıdır. Mərhum Nəraqi bizlərə buyurur ki, vəsvəsədən xilas olmağın yolu - Allahı zikr etməkdədir. Zikrin gətirdiyi səmərələr: 1. Zikr pis fikirlərlə mübarizə aparar və şəhvəti tərk edər. 2. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər hər kim qəlb hüzuru ilə iki rükət namaz qılsa, əvvəlki və sonrakı günahları bağışlanar”. 3. Nəfsani istəklərlə mübarizə aparar. 4. Şeytan Read more [...]

Bəsirət gözünü açan zikr

qelb zikri İnsanın həqiqi munisi və məhbubu – Allahdır. Allah insanın bütün çətinliklərini aradan qaldıra bilər. Dua - peyğəmbərlərin silahıdır və Quran peyğəmbərlərin etdiyi bir çox duaları bəyan etmişdir. (Tebyan) Bu zikrlərdən biri də Həzrət Yunusun (ə) balığın qarnında etdiyi duadır: "Lə iləhə illə ənt subhənəkə inni kuntu minəz-zalimin". Bu duada Həzrət Yunus (ə) ilk olaraq Allahın vahid olduğunu bəyan edir, buyurur ki, Ondan başqa Məbud və Read more [...]

Zikr, günaha doğru getməyin maneəsi

teqva zikr Mənim əsas məqsədim olan sonrakı hədisin əvvəlində təxminən oxuduğum hədisə oxşar ibarələrlə həmin üç məsələ qeyd olunur. O hədisdə “hər bir halda Allahı yad etmək” vardır. Burada İmam Sadiqin (ə) hədisində isə “hər bir yerdə Allahı yad etmək” kimi göstərilmişdir. Lakin mənim nəzərdə tutduğum budur: Deyir hər bir halda Allahı zikr etmək dedikdə məqsədim bu deyil ki, “sübhanəllah vəl-həmdü lillah və la ilahə illəllah vəllahu əkbər” Read more [...]

Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin növü

teqva zikr “Məkarimul-əxlaq” kitabında nəql olunub ki, Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) əlində 100 düyün vurulmuş sapdan bir parça var idi. Onda o təsbihdə təkbirlərin sayı qədər düyün var idi ki, əlində dolandırırdı və təkbir deyib zikr edirdi. O vaxta qədər ki, Peyğəmbərin əmisi Seyyiduş-şühəda Həmzə (rə) şəhid oldu. Həmzənin şəhadətindən sonra təsbih dənələrinin düzəldilməsi üçün onun türbətindən istifadə olundu. Şəhidlər ağası Həzrət Read more [...]

Allah zikrinin əhəmiyyəti və onun hədsiz olması

zehra-yolu.com Hikmətli Allah kitabında buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allahı çox yada salın! Onu səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin! Sizi zülmətdən nura çıxarmaq üçün mələkləri ilə birlikdə sizə salam və salavat göndərən Odur. Allah möminlərə rəhm edəndir! (Möminlərin) Ona qovuşacaqları gün (bir-birinə) xeyir-duaları (və ya Allahın onlara verəcəyi xeyir-dua) “salam”dır! (Allah) onlar üçün çox qiymətli (tükənməz) mükafat hazırlamışdır"[230]. Ölkə Read more [...]

Vəsvəsə və qəlb iztirabından qurtulmaq üçün buyrulmuş zikr

zehra-yolu.com Hz.Rəsuləllah(s) vəsvəsədən və qəlb iztirabından qurtulmaq üçün tez-tez bu zikri zikr etməyi buyurmuşdur: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ» "Lə həulə və lə quvvatə illa billahil-aliyyil-azim və səlləllahu `əla Muhammədin və alihit-teyyibin" Tərcüməsi: "Uca və Read more [...]

Allah zikrinin mərtəbələri

zehra-yolu.com İnsanın qəlbi bir dərya kimidir. Zikr ona təsir edir. Bəzən zikr xırda bir daş kimi dəryaya düşməklə səthi bir dalğa yaradır və tez bir zamanda bu dalğa məhv olur. Bir çox zikr və ibadətlərimiz səthi dalğa kimidir. Qəlbimizin dərinliyi isə tamam başqadır. Sözləri dilimizdə deyirik, lakin fikrimiz başqa yerdədir. İbadətimiz sona çatdıqda özümüzə gəlirik. Lakin bəzən zikr və Allahı düşünmək ağır bir tufan kimi qəlbimizin dərinliyini təlatümə Read more [...]

Salavat ayəsi

zehra-yolu.com Allah-taala müqəddəs Quranda buyurur: «Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey möminlər! (Siz də) ona salavat və salam göndərin.» Öncə qeyd etdiyimiz ayələrdə Qurani-kərim, Əhli-beytin (ə) paklıq və ülviyyətini, İlahi rəhbərliyini, onları sevməyin vacib olmasını və onların uca məqamlarını bəyan etdi. Quran təfsirçiləri də Peyğəmbərin (s) hədislərindən istifadə edərək, Əhli-beytin (ə) kimlərdən ibarət olduğunu Read more [...]

Salavat Peyğəmbəri (s.ə.a) yuxuda görməyin rəmzidir

zehra-yolu.com Namazın kamil olması İmam Sadiq (əleyhis-səlam) buyurdu: “Orucun kamil olması zəkatı ödəməklədir; yə`ni fitrədir. Necə ki, Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) salavat namazı kamil edər.” – Salavat Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda görməyin rəmzidir “Misbahe-kəfəmi”nin haşiyəsində yazılmışdır ki, “Xəvassul-Qur`an” kitabında buyurulur ki, hər kəs cümə gecəsi gecə namazından sonra min dəfə “Kövsər” surəsini Read more [...]

Salavatın deyilmə qaydası

zehra-yolu.com Dəstəmazda salavat Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: Ya Əli! Dəstəmaz almaq istəyən vaxtda de: “Bismillahi vəssəlamu əla Rəsulillah.” Təharətlə xətm Salavatı xətm etmək istəyən şəxs gərək təharətlə üzü qibləyə və kamil diqqətlə aşağıdakı xətmləri yerinə yetirsin: 1-ci xətm: 786 dəfə “Bismillahir-rəhmanir-rəhim deyib sonra 132 dəfə salavat göndərsin.” 2-ci xətm: İzzət tapmaq üçün hər gündə 10 dəfə Read more [...]

Salavat ən gözəl ilahi zikirdir

zehra-yolu.com Salavat insan ruhuna can verir Salavat insanın (Allaha) yaxınlaşmasına səbəb olur. Salavat insanın Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alihi) və əhli-beytə (əleyhimus-səlam) yaxınlaşmasına səbəb olur. Salavat namazın kamil olmasına səbəbdir. Salavat duanın kamil olmasına səbəbdir. Salavat ən gözəl ilahi zikirdir. Salavat insanın behiştə daxil olmasına səbəb olur. Salavat günahların yuyulmasına səbəb olur. Salavat dünyəvi müşkül və çətinliklərin Read more [...]

Bu zikri oxumaq bizim üçün min rəkət namazdan üstündür

zehra-yolu.com Zikrin sirri İmamlardan olan hədislərdə gəlmişdir ki, Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) bu məşhur zikrini (34 dəfə Allahu –Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdullilah və 33 dəfə Subhanəllah) əlavə olaraq La ilahə illəllah ilə tamamlayın.(Biharul ənvar,cild 85,səh.336) Bütün bu fəzilətlərin sirri bəlkə bu olsun ki, bir dilənçi İmam Cəfər Sadiqdan (əleyhis-səlam) sual edir ki, Kəbə evinin 4 sütunu var.və kub şəkilində dörd güşəlidir.Bunun sirri nədir Read more [...]

Qəlb zikrinin növləri və dərəcələri

zehra-yolu.com Dil zikri üçün konkret zaman, məkan və miqdar təyin olunmamışdır. Bu baxımdan xüsusi şəraitə malik dualar dua kitablarında nəql olunmuşdur. İnsan istədiyi vaxt istədiyi qədər zikr edə bilər. Həmçinin, xüsusi dualara müraciət edə bilər. Amma qəlb zikri haqqında dərin mütaliə və araşdırmalara ehtiyac var. Bu sahədə övliyaların məsləhətləri çox faydalıdır. Bəzi sufilər qəlb zikri sahəsində bir sıra ixtiralar etsələr də, bu ixtiralar şəriətlə Read more [...]

Ən çоx diqqət оlunan və təcrübə еdilən salavatlardan biri də budur

zehra-yolu.com Maddi işləri gеnişləndirmək üçün çоxlu fеyz vеrici və ən çоx təcrübə оlunmuş salavatlardan biri də budur. Bu, ariflərin yanında müstəhəbb sayılır. Sübh vaxtı namazdan sоnra 79 dəfə: «La fəta illa Əli la səyfə illa Zülfiqar», gеcələr isə məqrib namazından sоnra 100 dəfə salavat göndərilsin. Ən çоx diqqət оlunan və təcrübə еdilən salavatlardan biri də budur ki, vilayət əhli 40 gün bunu təcrübə еdərək maddi və mənəvi gəlir Read more [...]

“Nadi-Əli (ə)” zikrinin faydaları

zehra-yolu.com Mərhum Ayətullah Kəşmiri (r) belə deyirdi: “Mən “Nadə-Əli (ə)” zik¬rindən çoxlu xeyirlər görmüşəm. Nəcəfdə qarşıma çıxan hər bir çətin¬lik¬də Əmirəl-möminin imam Əlinin (ə)” zikrini oxuyardım və çətinliklərim həll olardı. “Nadi-Əli (ə)” zikri 110 dəfə deyilərsə, daha yaxşıdır. Bir gecə bizim evdə şam və xiftən namazı vaxtı qatar şəklində nur peyda oldu. Səbəbi soruşulduqda dedim: “İsfahan şəhərindən Qum şə¬hə¬rinə Read more [...]

Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq

zehra-yolu.com Allahın salamı olsun salamı vacib bilib alan hər bir Allah bəndəsinə İslamazeri.az İnternet Qəzeti, dəyərli izləyicilərinə məsum imamlardan (ə) olan gözəl bir hədisi təqdim edir. Rəvayətlərdə buyrulmuşdur ki, cümə günü Rəsulallaha 100 salavat göndərərək bu duanı oxumaq Əhli-beytin (ə) hər zaman əməl etdiyi və insanlara tövsiyə etdiyi müstəhəb əməllərdəndir. Günahların üstünün örtülməsini və hadisələrdən amanda qalmağı diləyərkən Read more [...]

Qurban bayramı gününün xüsusi təkbiri

zehra-yolu.com Qurban bayramı gününün zöhr namazından başlayaraq, zilhiccənin 12-ci gününün sübh namazına qədər olan 10 namazdan sonra oxunan xüsusi bir təkbir var. Yəni zilhiccənin 10-da - Qurban bayramı günü zöhr namazından başlayaraq, zilhiccənin 12-si gününün sübh namazı daxil olmaqla, namazı bitirəndən sonra bu təkbiri demək tövsiyə olunmuşdur ("Məfatih"in tərcüməsində 568-ci səhifədə): Əllahu əkbəru Əllahu əkbər, lə iləhə illəllahu vəllahu əkbər, Əllahu Read more [...]

Peyğəmbərin adını çəkəndə yalnız Onun özünə salavat demək lazımdır, yoxsa nəslinə də?

zehra-yolu.com Məşhur Əhli-sünnə alimi İbn Həcər Heysəmi “Əs-Səvaiqül-mühriqə” kitabında yazır ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: “Mənə naqis salavat göndərməyin”. “Naqis salavat nədir?” deyə soruşulduqda o həzrət buyurdu: “Allahümmə salli əla Mühəmməd” deyib susmaqdır. Gərək belə deyəsiniz: “Allahümmə salli əla Mühəmmədin və ali-Mühəmməd”. Cabir ibn Abdullah başda olmaqla bir çox səhabələr deyiblər ki, əgər namazda Ali-Mühəmmədə Read more [...]