Bölmənin adı: Hekayələr

Bu gün səndən böyük dərs aldım – İbrətli hekayə

sebr İslam.az ibrətli bir hekayə təqdim edir: Alim və ariflərdən biri bahalı atlardan birinə minib səfərə çıxır və bir nəfəri nalə çəkən halda görür. Səbəbini soruşur və həmin şəxs deyir ki, mən əliləm və yol gedə bilmirəm. Acam və yolumu itirmişəm. Alim atdan düşür və onu ata mindirir ki, şəhərə aparsın. Həmin əlil atın yüyənini alır və atı çaparaq ondan uzaqlaşır. Alim fəryad çəkir və deyir: “Ey cavan oğlan! Dayan. Atım da, xurcunda Read more [...]

Bәs Аllаhа nә vахt diqqәt еdirsәn? – İbrətli

Allah Bәzi insаnlаr nаmаzdа о qәdәr diqqәtsiz оlurlаr ki, nаmаz qıldıqlаrını yаlnız nаmаzı bitirdikdәn sоnrа хаtırlаyırlаr Bu әhvаlаtı о böyük аlim vә dаhi şәхsiyyәtin yахın аdаmlаrı dаnışırlаr. Dеyirlәr, bir gün mәrhum Mütәhhәri övliyаlаrdаn birinin mәhzәrindә оlаrkәn mәrifәti аrtırmаq yоllаrındаn söz düşür. Övliyа Mütәhhәridәn sоruşur: «Nаmаz zаmаnı qәlbini kәnаr fikirlәrdәn nеcә qоruyursаn?» Read more [...]

Mәn bu әziyyәtә dözmәyә hazıram, ona görә ki… İbrətli hekayə

zehra-yolu.com Hicablı bir xanım avtobusa daxil olarkәn sürücü bilmәdәn avtobusun qapısını bir az tez bağladı vә bunun nәticәsindә xanımın çadrasının bir hissәsi qapı arasında qaldı. Bunu görәn açıq-saçıq bir xanım, hamı eşitsin deyә uca sәslә dedi: "Axı bu nә geyimdir? Belә geyimlәr insana әziyyәtdәn başqa bir xeyir vermir. Bәzilәri özünә әziyyәt vermәyi xoşlayır." Nәhayәt hicablı xanım, ona irad tutan xanımın yanında әylәşdi vә heç kim eşitmәsin Read more [...]

Ana ilə oğulun hekayəti

ana Bir arif nəql edir: Bir ana itaətsizlik etdiyi üçün yeniyetmə oğlunu evdən qovur. Oğlan evdən çıxıb məhəllədə yaşıdları ilə axşamadək vaxt keçirir. Gecə düşdükdə hərə öz evinə gedir. Oğlan da öz evlərinə qayıdır. Amma qapı bağlı olur. Pərişan halda anasını çağırıb ondan qapını açmasını istəsə də ana qapını açmır. Bu vaxt yoldan ötən bir alimin oğlana ürəyi yandır və anadan xahiş edir ki, övladını qəbul etsin. Ana deyir: Read more [...]

Riya və ixlas haqqında bir hekayət

zehra-yolu.com Mərhum Əllamə Məclisi din və məzhəbə çox böyük xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətdir. Alimin vəfatından sonra yaxınlarından biri onu yuxuda görüb soruşur ki, köməyinizə hansı əməl çatdı? Əllamə Məclisi belə cavab verir: “Əməllərimin heç biri gözlədiyim nəticəni vermədi. Sorğu zamanı mə`lum oldu ki, bütün əməllərim nöqsanlıdır. Amma bir iş karıma gəldi. Bir gün əlimdə alma küçədən keçərkən qucağında körpə uşaq bir qadınla üz–üzə Read more [...]

Bәs Аllаhа nә vахt diqqәt еdirsәn? – İbrətli

teqva Bәzi insаnlаr nаmаzdа о qәdәr diqqәtsiz оlurlаr ki, nаmаz qıldıqlаrını yаlnız nаmаzı bitirdikdәn sоnrа хаtırlаyırlаr Bu әhvаlаtı о böyük аlim vә dаhi şәхsiyyәtin yахın аdаmlаrı dаnışırlаr. Dеyirlәr, bir gün mәrhum Mütәhhәri övliyаlаrdаn birinin mәhzәrindә оlаrkәn mәrifәti аrtırmаq yоllаrındаn söz düşür. Övliyа Mütәhhәridәn sоruşur: «Nаmаz zаmаnı qәlbini kәnаr fikirlәrdәn nеcә qоruyursаn?» Read more [...]

İxlasi kimdən öyrəndin?

qadin Cüneyd Bağdadidən “İxlası kimdən öyrəndiniz?” –deyə soruşduqda belə cavab verdi: “Məkkeyi-Mükərrəmədə ikən bir bərbər gördüm. Ona “Allah rizası üçün mənim saçımı düzəldərsənmi?” –dedim. Bərbər: “Əlbəttə” –dedi. O əsnada vəzifəli bir adamın saçını təraş edirdi. Dərhal əlini saxlaylb: “Lütfən ayağa qalxın. Əgər bir adam Allah rizası üçün bir şey istədisə, o iş hər şeydən əvvəl gəlir” –dedi və mənim Read more [...]

Namaz qılmayan şəxsə şeytanın cavabı

Keçmiş zamanlarda bir nəfər Ərəbistan çöllərində təkbaşına uzaq bir səfərə çıxıbmış. Şeytan onu yolundan azdırmaq üçün təğyiri-libas olub insan qiyafəsində onun qarşısına çıxır və deyir: - Salam, ey dost. Görürəm, təkbaşına harasa səfər edirsən. İstəyirsənsə, sənə yol-yoldaşı olaram. Mənim də yolum sən getdiyin tərəfədir. Həmin şəxs çox sevinir və şeytanın təklifini qəbul edir. Bu minvalla iki yoldaşı uzun-uzadı yollarına Read more [...]

Аllаhın hüzurundа günаh еtmә! – İbrətli

qzehra-yolu.com Rәvаyәtә görә bir şәhәrә еtdiklәri günаhlаrа görә dözülmәz qıtlıq üz vеribmiş. Bunun üçün әhаli аcındаn ölürmüş. Bu şәhәrdә dul mömin bir sеyyidә хаnım yаşаyırdı. Оnun bir nеçә övlаdı vаr idi. О, bir gеcә uşаqlаrının аclıqdаn tәlәf оlduqlаrını görüb, bаşqаlаrındаn dövlәtli оlаn dәmirçi kişinin yаnınа gеtdi vә оndаn kömәk istәdi. Dәmirçi qаdındаn оnunlа zinа еtmәsini istәdi. Qаdın bu Read more [...]

Kor dərviş və Quran – İbrətli hekayə

islam Bir gün bir adam gözləri görməyən bir dərvişin evinə qonaq gəlir... Birdən evdə, masanın üzərində Qurani-Kərim olduğunu görür və heyrət edir... Çünki dərviş tək yaşayırdı, həm kor idi, həm də evdə özündən başqa kimsə yaşamırdı... Bu məsələnin üzərində dayanmadı və səbəbini də soruşmadı... Lakin bu maraq onun ürəyində qaldı... Gecə yarısı Qurani-Kərimin avazı ilə oyandı... Yerindən qalxaraq baxdı ki, gözləri görməyən ev sahibi Read more [...]

Avstraliyalı bir gəncin İslama gəlməsi

zehra-yolu.com – Ailəmdə problemlərim vardı. Bəlkə də ömrümün ən çətin vaxtlarından biri idi. Özümə həyatda nə üçün yaşadığımçün, nə üçün həyata gəldiyimçün və hara gedəcəyim barədə suallar verməyə başlamışdım. Ümumiyyətlə Allahın var olub olmadığı barədə düşünürdüm. Müxtəlif dinləri araşdırmağa başladım. İlk olaraq xristianlıq barədə düşündüm. Xristian dostlarım çox idi və hərəsi bir təriqətdən idi. Araşdırdıqca gördüm Read more [...]

Şeytan vəsvəsəsi

aqa Ustad Ənsariyan öz xatirələrində nəql edir: Usta Əbülqasim evimizdə bənnalıq edirdi. İş arası söhbətdə maraqlı bir hadisə danışdı... Hacı Ağa Bürhan məsciddə pişnamaz idi. Bir şəxs onun haqqında elə sözlər danışdı ki, məndə vəsvəsə yarandı və məsciddə cəmiyyət namazını tərk etdim. Hansı məscidə getdimsə könlümə yatmadı. Ağa Bürhanda bir xasiyyət vardı ki, məscid əhlindən kimsə məscidə gəlməsəydi, həmin şəxsin evinə gedib, Read more [...]

İki şəhid anası Nəsibə

zehra-yolu.com “Ümmü Əmmarə” adı ilə tanınan Nəsibə, Rəsulullah (s) dövrünün qəhrəman qadınlarındandı. O, Peyğəmbərin (s) bütün döyüşlərində, döyüşçülərə su vermək və yaralılara tibbi yardım göstərmək kimi işlərdə yaxından iştirak etmişdi. Ühüd döyüşü başlandığı gün çiyninə su tuluğu alıb Ühüd cəbhəsində susayan İslam döyüşçülərinə su verirdi. Maraqlısı budur ki, Ühüd döyüşünün sonunda müsəlmanlar (qənimət toplamağa başları Read more [...]

Çoban və alma ağacı

zehra-yolu.com Yaşlı çoban sürüsünü otlatmaq üçün yaylaya çıxdığında təpəyə yaxın bir alma ağacının altında dincələr və əgər mövsümüse, onunla danışaraq: "Övladım, bu ixtiyarın almasını ver artıq" diyərdi. Və bir alma düşərdi, ən gözəlindən, ən yetişkinindən. Yaşlı adam sədəf dəstəkli bıçağını çıxartaraq onu dilimlərə ayırar və kiçik bir qab qatıqla birliktə çörəklə yeyərək, atasından qalan Qur'an'ını oxumaya başlayardı. Çoban, Read more [...]

Əbu Əyyub Ənsarinin həyat yoldaşı

zehra-yolu.com Əbu Əyyub Ənsarinin gözlənilmədən iki-üç yaşlı bir uşağı dünyadan gedir. Uşaq dünyadan köçən zaman Əbu Əyyubun özü evdə olmur. Yalnız uşağın anası onun başı üstündə ağlayır. Amma elə ki, ərinin qayıdan vaxtı olduğu yadına düşür, onu qarşılamaq üçün özünü həmişəki kimi gülərüz və şad hazırlayır. Səhəri gün Əbu Əyyub sübh namazını qılmaq üçün məscidə gedərkən ona deyir: “Əgər bir kəs sənə bir əmanət verib sonra Read more [...]

Mömin qoca və ateist gənc

zehra-yolu.com Xarici olkələrin birində universitet bitirmiş savadli bir gənc vətəninə ateist olaraq dönür. 3 sualina heç kimsə tərəfindən cavab tapmayan genc bir qocaya yaxınlaşıb deyir: -Qoca sənə 3 sualim var. Onlara cavab vere bilərsənmi? Qoca: -Inşaallah verərəm. Gənc: -Mən bu suallari alimlərə belə vermişəm, amma cavab verə bilməyiblər. Sən savadsiz bir qoca necə cavab verəcəksən? Qoca bir daha: -Allahin izni ilə cavab verərəm, oğlum. Gənc: 1.Allah varmi? Read more [...]

İki çılpağı geydirdi, bir qulu isə azad etdi

zehra-yolu.com Həzrət Peyğəmbəri Əkrəm (s), Həzrət Əlini (ə) ona bir köynək almaq üçün, bazara göndərdi. Hz. Əli (ə) bazara gedib on iki dirhəmə bir köynək alaraq evə qayıtdı. Rəsulullah (s): -Bu köynəyi neçəyə aldın?- Həzrət Əli (ə): -On iki dirhəmə.- Rəsulullah (s):-Bu köynəyi elə də xoşlamıram, bundan daha ucuzunu istəyirəm. Görəsən satıcı bunu geri qaytara bilərmi? Hz. Əli (ə) belə deyir: Köynəyi götürüb bazara döndüm, Peyğəmbərin istəyini Read more [...]

Belə olması daha yaxşıdır

zehra-yolu.com Qədim zamanlarda bir şah yaşayırdı. Onun yaxın bir dostu var idi. Həmin dostunun bir xasiyyəti var idi, hər nə olursa olsun, hər zaman: “Belə olması yaxşıdır!” deyərdi. Günlərin birində şah ova çıxır və tüfəngləri dostu doldurur. Tüfənglərin birində yaranmış nasazlıq ucbatından atəş zamanı partalyışdan şahın baş barmağı kəsilir. Bunu görən dostu hər zaman olduğu kimi: “Belə olması yaxşıdır!” deyir. Bu sözləri eşidən şah qəzəblənir: Read more [...]

Axşama kimi yaşayacağımdan əmin deyildim…

zehra-yolu.com Məkkə... Yaşlı bir qoca və cavan bir dəliqanlı şəhərin bir tərəfində oturub kimsələrdən yardım istəyirdilər. Bu zaman onların qarşısında gözəl geyimli bir tacir dayandı və gəncin qarşısına bir kisə qızıl tulladı. Bu vaxt gənc dilləndi: Sağ olun, ancaq bu qədər qızıla ehtiyacım yoxdur. Tacir dedi: Olsun, mən bunu sənə verirəm. İstəsən xərclə, istəməsən fəqirlərə payla. Gənc çox israr etmir. Tez ayağa qalxıb bu qızılı bütün Read more [...]

Bir gəncin ölüm anı- Doktor Khalidin dilindən

zehra-yolu.com Və Saat 1:45 idi. Çox yaxşı yadımdadı günorta vaxtlarında idi. O sıralar bir əməliyyatda idim. Birdən təcili olaraq məni çağırdılar. “Doktor Khalid bir xəstəmiz var. Boynundan güllələnib, Bu an ölmək üzrədi” dedilər. Mən isə əməliyyatda olduğumu söylədim. Mənə vəziyyətin təcili olduğunu söylədilər. Çıxa bilirsənsə əməliyyatdan dərhal cıx dedilər. “Qanı hazırlıyın dərhal gəlirəm” dedim. Əməliyyatı yarıda buraxdım və getdim. Gəldiyimdə Read more [...]

“Səndən soruşuram, görəsən Peyğəmbər (s) sağdır?”

zehra-yolu.com Ühüd savaşında çoxlu sayda müsəlman şəhid oldu. Rəsuli Əkrəm (s) və həzrə Əli (ə) ağır yaralandılar. Düşmənlər Peyğəmbərin (s) öldürülməsi haqda şayiə yaydılar. Bu xəbər Mədinə qadınlarını çox narahat etdi. Onlar evlərindən çıxıb bu məlumatı araşdırmağa başladılar. Bu zaman qadınlardan biri cavan oğlanın döyüş meydanından qayıtdığını gördü. Onun qabağına qaçıb soruşdu: “Peyğəmbərdən (s) nə xəbər var?” Həmin gənc Read more [...]

Dünya malı səni namazdan ayırdı!

İmam Baqir (ə) buyurur: «İslam Peyğəmbəri (s) Mədinə şəhərinə təzə hicrət etmişdi. Məscidin kənarında yaşayan Səd adlı bir müsəlman çox ağır vəziyyətdə yaşayırdı. O həmişə Peyğəmbərlə (s) birlikdə camaat namazında iştirak edirdi. Heç bir çətinlik onu, ibadətini tərk etməyə vadar edə bilmirdi. Peyğəmbər (s) hər dəfə Sədi görəndə çox qəmgin olurdu. Onun qərib yerdə həddindən artıq fəqir yaşaması Peyğəmbəri (s) çox narahat edirdi. Read more [...]

12.000 tələbəsi olan alimin faciəsi

zehra-yolu.com Mübarək İslam dini məsuliyyətsiz bilik əhlini, məsuliyyətsiz agahları, məsuliyyətsiz alimləri ciddi qəbul etmir. Bir də görürsən, bir “mədəniyyət” yavaş-yavaş daxil olur ki, adam utanar haqqı deməyə bəzi hallarda. Amma Quran məntiqi biliklərindən irəli gələn məsuliyyəti yerinə yetirməyən həmin o məsuliyyətsiz bilik əhlini açıq-aşkar şəkildə itə bənzədir. Quran məntiqində onlar eynilə it kimidirlər. Gələk bəhsimizə. İmam Rzadan (ə) Read more [...]

“Elə bir haldayam ki, qocalığı cavanlıqdan,ölümü həyatdan daha çox sevirəm!”

zehra-yolu.com Səbir haqqında bir hekayə Əsərlərin birində deyilir ki, Peyğəmbərin (s) böyük səhabələrindən biri olan Cabir bin Abdullah Ənsari ömrünün axır çağlarında zəifləyib əldən düşmüş idi. Həzrət Baqir (ə) ona baş çəkməyə gedir və əhvalını soruşur, Cabir deyir: “Elə bir haldayam ki, qocalığı cavanlıqdan, xəstəliyi sağlamlıqdan, ölümü həyatdan daha çox sevirəm!” İmam Baqir (ə) deyir: “Mən beləyəm ki, əgər Allah məni qoca görmək Read more [...]