Bölmənin adı: Hədis

Peyğəmbər (s): “Kim qadının gözəlliyinə görə onunla evlənsə,..”

qzehrayolu

Allahın Peyğəmbəri (s): “Kim qadının gözəlliyinə görə onunla evlənsə, öz qəlbinin istədiyini onda görməyəcək. Kim qadınla onun var-dövlətinə xatir evlənsə Allah-taala onu həmin mal-dövlətə tapşırar. Beləliklə, sizə dindar qadınlarla evlənməyi tövsiyə edirəm”.

(“Biharul-ənvar”, cild 103, səh. 235, hədis 9)

İmam Sadiq (ə) nəyi qeyri-mümkün sayırdı?

islam, imam

İmam Sadiq (ə) (öz səhabələrinə xitab edərək buyurur):

- Mümkün olmayan şeyi arzulamayın!

Ərz etdilər:

- Məgər kim mümkün olmayan şeyi arzu edir ki?

Buyurdu:

- Siz. Məgər dünyada rahatlıq axtarmırsınızmı?

Dedilər:

- Niyə də yox? Bəli (axtarırıq).

Buyurdu:

- Möminin dünyada rahatlığı qeyri-mümkündür.

(Biharul-Ənvar, c.81, səh.195, hədis 52).

islam.az

Namaz barəsində olan rəvayətlər

namaz Dini rəvayətlərdə namazın əhəmiyyəti və faydala-rı haqqında kifayət qədər danışılmışdır. Hər birimizin eşitdiyi məşhur bir rəvayətdə İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Namaz dinin sütunudur”.[116] Ərəblər çadır qurarkən onun ortasında qaldırdıqları sütuna “əmud” deyirdilər. “Sütun” kimi tərcümə etdiyimiz söz hədisdə “əmud” kimi işlənilmişdir. Əgər çadırın ortasından əmud götürülərsə, çadır yerə çökər. Hədisdən Read more [...]

“…onlar isə öləndə bizim yerimizdə olmağı istəyirlər”

olum Əməvi xəlifəsi Əbdülməlik ibn Mərvan öz sarayında, pəncərənin qabağında can verirdi. Sarayın qabağından axan çayın sahilində bir paltaryuyan muzdla camaatın paltarlarını yuya-yuya zümzümə edirdi. Əbdülməlik paltaryuyanın qayğısız halını görüb həsədlə deyir: "Kaş, mən xəlifə yox, paltaryuyan olaydım". Xəlifənin sözlərini o dövrün məşhur ariflərindən olan İbn Hazimə çatdırırlar. İbn Hazim söyləyir: "Allaha həmd olsun ki, biz (rəiyyət) Read more [...]

Axirət üçün iş görmək

q.sebir Allahın Peyğəmbəri (s):«Dünyan üçün elə işlə ki, sanki əbədi yaşayacaqsan və axirətin üçün elə iş gör sanki sabah öləcəksən.»[51] Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah gecə-gündüz ən böyük dərd-qəmi axirət olan kəsin qəlbini ehtiyacsız və zəngin edər, onun işini qaydaya salar. O, ruzisini tam şəkildə əldə etəməyincə dünyadan köçməz. Allah gecə-gündüz ən böyük dərd-qəmi dünya olan kəsin alnına isə yoxsulluq (möhürü) vurar, işinin Read more [...]

İxlas barədə hədislər

Allah Məsum imamlar(ə) ixlas haqda çoxlu hədis və rəvayətlər söyləmişlər. Çünki ixlas konkret və incə məsələdir. Əməllərin qəbulolma dərəcəsi ixlasın miqdarından asılıdır. İxlas nə qədər çox olarsa, əməl bir o qədər dəyərli və qiymətli olar. İxlas təsəvvür etməklə,yaxud sözləri bir-birinə qoşmaqla əmələ gələn deyildir. Əksinə, ixlas Allahdan kömək diləmək və nəfsi cilovlamaqla meydana çıxır. Əfsuslar olsun ki, bir çox adamlar özlərini Read more [...]

Cənnəti qazanmağın yolları (məsumların hədislərinə əsasən)

Cennet Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: “Hər kəs behiştin həvəsindədirsə, xeyir işlər etməyə tələssin” (Biharül-ənvar, cild 77, səh. 96). “Siz mənim üçün altı əməli etməyə zəmanət verin (yəni bu əməlləri edəcəyinizə söz verin), mən də sizə behişti zəmanət verərəm (yəni behiştə düşməyinizə zamin duraram): danışanda doğru söyləyin, vəd verəndə vəfalı olun, sizə əmanət veriləndə qoruyub geri qaytarın, cinsiyyət Read more [...]

Xəstə insan üçün 4 xüsusiyyət qeydə alınır…

zehra-yolu.com Həzrəti Rəsullah (s) buyurur: “Xəstə insan üçün 4 xüsusiyyət qeydəalınır: 1. Əməl dəftərindən qələm götürülər. (Yəni xəstəliyə görə edə bilmədiyi vacib və ya etdiyi haram yazılmaz) 2. Allah mələklərə onun sağlam olduğu zaman etdiyi ibadətləri əməl dəftərinə yazmalarını bildirər. 3. Xəstəliyin olduğu bədən üzvünün etdiyi günahlar bağışlanır və bu halda dünyadan gedərsə bağışlanmış olaraq dünyadan gedər. 4. Əgər yenidən Read more [...]

Mən savabı hesablamaqdan acizəm!

qehli beyt Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: “Me`raca gedən zaman, gördüm bir mələyin bir milyon əli vardır və hər əlin bir milyon barmağı vardır və hər barmağında bir milyon bəndi vardır. O mələk dedi: Mən yağan yağışın səhraya və dənizə neçə damla yağdığının hesabını bilirəm, həmçinin xilqətin əvvəlindən indiyə qədər yağan yağışın damlalarının sayını bilirəm, amma bir şey var ki, onu hesablamaqda acizəm. Buyurdu: Read more [...]

İnsaf izzətli olmaq üçün vasitədir

zehra-yolu.com Əmirəl-möminin(ə) buyurur: «...Kim başqaları ilə insaflı davransa, Allah-təala onu izzətli edər.»[761] İnsaf ən yaxşı əməllərdəndir: İmam Sadiq(ə) buyurur: «Əməllərin ən üstünü bunlardır: 1) xalqa qarşı insaflı davranaraq, özünə rəva bildiyini onlara da rəva bilmək; 2) mal-dövlətdə qardaşınla bərabər olmaq; 3) Allahı həmişə xatırlamaq. Təkcə «Sübhanəllah...» demək Allahı yad etmək deyildir, əksinə Allahı yad Read more [...]

Həzrəti Peyğəmbərin qısa sözlərindən

zehra-yolu.com 1- Аdәm (ә)ın övlаdı qоcаldıqdа оndа iki хüsusiyyәt cаvаnlаşаr: Tаmаh vә аrzu. 2- Ümmәtimdәn iki dәstә islаh оlunsа, ümmәtim tаmаmilә islаh оlаr, fаsid оlsа, tаmаmilә fаsid оlаr: Аlimlәr vә hаkimlәr. 3- Siz hаmınız (bir-birinizә) qоruqçu vә mәs`ulsunuz. 4- Vаr-dövlәtlә hаmını rаzılаşdırmаq оlmаz, lаkin yахşı әхlаqlа оlаr. 5- Yохsulluq bәlаdır, оndаn pis cismin хәstәliyi vә cismin хәstәliyindәn Read more [...]

Qadınlar haqqında hədislər

zehra-yolu.com Məhəmməd Peygəmbər (s)-dən.. "Sizin xeyirliniz, qadınlarına xeyirli olan (yaxşı davranan) dır." * * * "Sizin ən xeyirliniz, əhlinə qarşı ən yaxşı davrananızdır. Mən ailəmə ən yaxşı olanınızam." * * * "Qadınlara ancaq kərim olanlar ikram edər (qiymətli olanlar dəyər verərlər); onlara pislik edənlər isə leîm (pis) kəslərdir." * * * "Möminlərin iman baxımından ən kamil ,yetkin olanı; əxlaqı gözəl olan və ailəsində nəzakətli Read more [...]

Ardıcıl olaraq həccə getmək

zehra-yolu.com Hər ildə həccə getməyə tə᾽kid olunması: 333. Əzafir nəql etmişdir ki, imam Sadiq (ə) məndən soruşdu: Hər il həccə getməyinə maneə olan nədir? Dedim: Sənə fəda olum, əyalım buna maneə olur. Buyurdu: Ölsən, ailənə kim kömək edəcəkdir? Ailənə sirkə və zeytun yağı yedizdir, amma hər ildə onları həccə apar.373 334. Həzrət imam Sadiq (ə) İsa ibni Mənsura buyurdu: Duz və çörək yeyib, amma hər il həccə getməyi bacarsan belə et.374 335. Read more [...]

Kəbə örtüyünə təbərrük etmək

zehra-yolu.com Əbdül-məlik həzrət imam Kazim (ə)-dan soruşdu ki, bir kişi Kə᾽bə örtüyündən bir miqdarını alaraq onun bir hissəsi ilə öz ehtiyacını ödəmiş, bir hissəsi isə əlində qalmışdır. (Əlində qalan hissəni) sata bilərmi? Həzrət (ə) buyurdu: İstədiyini satıb, istəmədiyini isə hədiyyə versin və ondan faydalanaraq, bərəkət tələb etsin. Soruşdum: Onunla ölüyə kəfən bükmək olarmı? Həzrət (ə) buyurdu: Xeyr.298 265. Əbdül-məlik ibni Utbə Read more [...]

Həmkarlıq barəsində rəvayətlər

zehra-yolu.com İmam Sadiq (əleyhissalam), İslam Peyğəmbərindən (səlləlləahu əleyhi və alehi və səlləm) nəql edir, buyurur: "İnsanların ən xoşbəxti o kəsdir ki, əhali ilə dahicəsinə həmkarlıq etsin! “ Bu hədisdə, insanın səadətinin amillrindən birinin yaxşı həmkar və səmimi dostları olması qeyd edilir. Yenə də həmin mövzuda,İslam Peyğəmbərindən (səlləlləahu əleyhi və alehi və səlləm) nəql olunur, buyurur: "Alimlərdən soruşun, ariflərlə əlaqəniz Read more [...]

İmam Cəfər Sadiq(ə)-ın nəsihətlərindən

zehra-yolu.com İmam Sadiq(ə) yaxın səhabələrindən biri Abdullah ibn Cündəb əl-Bəcli əl-Kufiyə bir sıra mühüm məsələlər və dəyərli həqiqətlər haqda bəzi nəsihətlər etmişdir. Bu nəsihətlərdən seçilmiş aşağıdakı iqtibaslara nəzər salaq: “Ey ibn Cündəb, gecə-gündüz öz əməlini gözlərinin önünə gətirərək nəfsi ilə hesabat çəkmək hər bir müsəlmanın borcudur. Belə ki, Qiyamət günü rüsvay olmasın deyə yaxşı əməlini gördükdə onun artırılmasını, Read more [...]

İmam Həsən ibn Əli(ə)-ın nəsihətlərindən

zehra-yolu.com O Həzrətin ömrünün son günlərində (vəfatından öncə xəstə olduğu ərəfədə) Cünadə ibn Əbi Üməyyə ona: Ey, Peyğəmbər övladı, mənə nəsihət et- deyə müraciət etdikdə, İmam (ə) buyurdu: “Bəli, (Ey Cünadə) səfərə çıxmağa (ölüm səfərinə) hazırlaş, əcəlin çatmazdan əvvəl azuqəni topla və bil ki, sən dünyanın (dünya malının) ardınca getdiyin halda ölüm də, sənin ardınca gəlir. Gələcək gününün fikrini, hazırda olduğun günündən Read more [...]

Rəsuli-Əkrəmin (s) başqa şəkildə olan ibrətamiz kəlamları

zehra-yolu.com Hər kəs sükut etsə nicat tapar. (O yerdə ki, danışmaq nəticə verməz.) Hər kəs Allaha görə təvazökarlıq etsə Allah onu ucaldar. Hər kəs təkəbbür etsə Allah onu xar edər. ◘Hər kəs başqalarının xətalarından keçsə, Allah da onun günahlarından keçər. Hər kəs başqalarını bağışlasa, Allah da onu əfv edər. Hər kəs müsibətə səbr etsə Allah onu (müsibəti) əvəz edər. Hər kəs öz qəzəbini udsa, Allah ona əcr verər. Hər kəs dolanışığında Read more [...]

Hədislərdə qadının zəruri xərcləri

zehra-yolu.com Bu fəsildə işarə etdiyimiz rəvayətlər qadınların kişilər barəsində müstəhəb haqlarını çatdırırdı. İndi isə qadınların zəruri haqlarını çatdıran bir neçə rəvayəti qeyd edirik. Rəsuli Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) qadınların kişilər üzərində olan ən zəruri halqları barəsində buyurur: “Ərin vəzifəsi budur ki, həyat yoldaşının aclığını aradan qaldırsın, onun bədənini örtsün, üzünü ona turşutmaqdan çəkinsin.” Yunis Read more [...]

Aca yemək verməyin fəziləti

zehra-yolu.com Quran: «Allahı sevdiklərinə görə miskinə, yetimə və əsirə yemək verərlər. (Deyərlər) Biz yalnız Allahın razılığına xatir sizə yemək veririk, sizdən nə mükafat istəyirik, nə də təşəkkür.»( Dəhr, ayə 8, 9) «Ya ac günlərində qohum olan yetimi, ya tamamilə yoxsullaşmış insanı yedirtmək.»( Bələd, ayə 14-16) Hədis: * İmam Əli (ə): «Bədənlərin xörəyi qida məhsulları, canların (ruhun) xörəyi isə yemək yedirtməkdir.»( Mişkətul-Ənvar, Read more [...]

«Əşəreyi mübəşşərə» hədisi

zehra-yolu.com İbn Quteybə Deynuri öz «Əl imamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur: «Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi. Fatimə qapının yanında tək dayanmışdı. Sanki evə hücum edib qapısına od vurandan və Əlini(ə) məscidə çəkəndən sonra bu evin yeganə keşikçisi Read more [...]

Məscidin memarı namaz qılan olmalıdır

Allah yanında ən sevimli yer məsciddir. Çünki, bu ibadət ocağında insanlar dünya bağlılığından ayrılır və Allaha həmdü-səna edirlər. Rəsuli-əkrəm (s)buyurur: احب البلاد الی الله مساجدها “Allahın ən sevimli yeri məsciddir” . Pəhrizkarların səngəri, ibadətgahı məscidlərdir. Allahın rəsulu (s) bu haqda buyurur: المسجد بیت کل تقی “Məscid pəhrizkarların-təqva əhlinin evidir” . Təqvalı şəxs dünyanı mehmanxana Read more [...]

Həzrəti Məsumə (ə.s)-dan nəql olunan hədis

zehra-yolu.com 1. Həzrəti Məsumə əleyha-salam İmam Sadiq (əleyhis-salam)-ın qızı Fatimədən, o da İmam Baqir (əleyhis-salam)-ın qızı Fatimədən, o da İmam Səccad (əleyhis-salam)-ın qızı Fatimədən, o da İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın qızı Fatimə və Səkinədən, onlar da Fatimeyi Zəhranın (salamullahi əleyha) qızı Ümmü-Külsumdan, o da anası Fatimədən (salamullahi əleyha) belə nəql etmişdir: “Siz Qədir-Xumda Rəsulullahın buyurduğu “Mən hər kimin mövlasıyamsa Read more [...]

Namazı namaz olmayan şəxs

zehra-yolu.com Allahın Peyğəmbəri (s): «Namazın ruku və səcdəsini düzgün yerinə yetirməyənin namazı namaz deyil.» (Biharul – Ənvar, c.72, səh. 198 , hədis26) * Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim namaz əsnasında qəsdən sağında və solunda kimin olduğunu başa düşsə, namazı namaz deyil.» (Biharul – Ənvar, c.84, səh. 249 , hədis41) * İmam Sadıq (ə): «Zəkat verməyən şəxsin namazı düzgün deyil.» (Mişkətul – Ənvar, səh. 46) * İmam Sadiq (ə): «Haqinin, haqibin Read more [...]