Bölmənin adı: Əxlaq

Yoxsul və fəqirlikdə oruc tut, infaq et, sədəqə ver…

yoxsul İslamda ehsan və infaq barəsində buyurulan mühüm rəvayətlərindən biri məhz yoxsul və fəqirlik vaxtı bəndələrə infaq etməkdir. İmam Kazimın(ə) bir dostu rəvayət edir ki, mən fəqirlikdən və yoxsulluqdan şikayət edib dedim: Paltarsızlıqdan o qədər əziyyət çəkirəm ki, filankəs öz geydiyi iki libasını mənə geyindirdi. İmam (ə) buyurdu: “Oruc tut və sədəqə ver!”. Dedim: Din qardaşlarımın mənə verdikləri sədəqədən ehsan edimmi? Hətta az Read more [...]

Avstraliyalı bir gəncin İslama gəlməsi

islam – Ailəmdə problemlərim vardı. Bəlkə də ömrümün ən çətin vaxtlarından biri idi. Özümə həyatda nə üçün yaşadığımçün, nə üçün həyata gəldiyimçün və hara gedəcəyim barədə suallar verməyə başlamışdım. Ümumiyyətlə Allahın var olub olmadığı barədə düşünürdüm. Müxtəlif dinləri araşdırmağa başladım. İlk olaraq xristianlıq barədə düşündüm. Xristian dostlarım çox idi və hərəsi bir təriqətdən idi. Araşdırdıqca gördüm Read more [...]

Bu gün səndən böyük dərs aldım – İbrətli hekayə

sebr İslam.az ibrətli bir hekayə təqdim edir: Alim və ariflərdən biri bahalı atlardan birinə minib səfərə çıxır və bir nəfəri nalə çəkən halda görür. Səbəbini soruşur və həmin şəxs deyir ki, mən əliləm və yol gedə bilmirəm. Acam və yolumu itirmişəm. Alim atdan düşür və onu ata mindirir ki, şəhərə aparsın. Həmin əlil atın yüyənini alır və atı çaparaq ondan uzaqlaşır. Alim fəryad çəkir və deyir: “Ey cavan oğlan! Dayan. Atım da, xurcunda Read more [...]

Ruzinizin artmasını istəyirsinizmi?

dua Ustad Mohsin Qiraətinin əxlaq dərslərindən... İnfaq imkanlı insanlara aiddir, o kəsin ki, qüdrəti var, o kəsin ki, abırı var. O kəs ki, üzməyi bacarır, o kəsin ki, dili var. Quran buyurur: "Beləliklə, (elçi) Süleymanın yanına gəldikdə (və hədiyyəni təqdim etdikdə, Süleyman) dedi: «Yoxsa mənə (azacıq) bir mal ilə yardım edirsiniz? Halbuki Allahın mənə verdiyi (peyğəmbərlik, səltənət) sizə verdiyindən daha yaxşıdır; (hədiyyənin dəyərsizliyi Read more [...]

Xəstəni ziyarət etməyin ədəb qaydaları

zehra-yolu.com İslam dini xəstə ziyarətini xeyir əməllərdən hesab edir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir müsəlmanın başqa müsəlman üzərində olan haqqı budur ki, nə zaman onunla görüşsə, ona salam versin. Nə zaman xəstələnsə, onu ziyarət etsin və nə zaman dünyadan getsə, cənazə mərasimində iştirak etsin”. Əziz Peyğəmbərimiz (s) sübh namazı bitəndən sonra insanlara yaxınlaşar və soruşardı ki, sizlərdən kimsə xəstə deyil ki, onu ziyarət edək. Read more [...]

Bәs Аllаhа nә vахt diqqәt еdirsәn? – İbrətli

Allah Bәzi insаnlаr nаmаzdа о qәdәr diqqәtsiz оlurlаr ki, nаmаz qıldıqlаrını yаlnız nаmаzı bitirdikdәn sоnrа хаtırlаyırlаr Bu әhvаlаtı о böyük аlim vә dаhi şәхsiyyәtin yахın аdаmlаrı dаnışırlаr. Dеyirlәr, bir gün mәrhum Mütәhhәri övliyаlаrdаn birinin mәhzәrindә оlаrkәn mәrifәti аrtırmаq yоllаrındаn söz düşür. Övliyа Mütәhhәridәn sоruşur: «Nаmаz zаmаnı qәlbini kәnаr fikirlәrdәn nеcә qоruyursаn?» Read more [...]

Allah zalımla məzluma eyni cəza verəcəkmi?

cehennem Hörmətli oxucular! İslam.az-ın elektron poçtuna daxil olan məktubları və FB səhifəsində yazılan şərhləri əsas götürərək yeni bir rubrika – “Quranı anlayaq”la görüşünüzə gəlmək qərarı verdik. Bu rubrikada Quran ayələrinin qısa, dolğun və sadə üslubda təfsiri diqqətinizə təqdim olunacaq. İlk olaraq “Əraf” surəsinin 38-ci ayəsinin izahını təqdim edirik. Bir müddət öncə İnternet məkanında bu ayədə Allahın zalımlarla məzlumlara eyni Read more [...]

Qəbir ziyarəti

olum Tövbə surəsinin 84-cü ayəsində Allah-Təala öz Peyğəmbərinə (s) əmr edir ki, münafiqlərdən kimsə öləndə onun cənazə namazını qılmasın və qəbrini ziyarət etməsin. Bu qadağanın münafiqlərlə məhdudlaşması onu göstərir ki, münafiq olmayan şəxslərin məzarını ziyarət etmək Quran baxımından icazəlidir. Peyğəmbərimiz (s) möminlərin qəbrini ziyarət edər, onların günahlarının bağışlanması üçün Allaha yalvarardı. Hətta ömrünün son Read more [...]

İnsan hansı məqama kimi yüksələ bilər?

qzehra-yolu.com «Ey bəndəm! Mən hər şeyi səndən ötrü, səni isə özümdən ötrü yaratmışam». (Hədisi-qüdsi). Hər kəs həyatın mənasını müxtəlif cür dəyərləndirir. Ağıllı və uzaqgörən insanların gözündə ömür tərəqqi və yüksəlişdən ibarətdir. Amma bu tərəqqinin mahiyyəti barədə də insanların təsəvvürü fərqlidir. Kimisi mükəmməl təhsil alıb elm sahəsində yüksək adlara nail olmağı, kimisi bütün dünyanı heyrətə gətirəcək sənət əsəri Read more [...]

Asqırmağın uğurlu ya uğursuz olmasına inanmaq düzgündürmü?

Allah Təbiətdə baş verən hər bir hadisə Allahın hikməti əsasında, müəyyən qanunauyğunluqların nəticəsində baş verir. Hadisələrin gedişatını və nəticəsini qabaqcadan bilmək asan iş deyil. Bu, peyğəmbərlərə və bəzi övliyalara qismət olan xüsusiyyətdir. İnsan hər hansı gülünc əlamət əsasında gələcəkdən xəbər verdiyini iddia edirsə, özünün dini cəhətdən savadsızlığını göstərmiş olur. Asqırmağı sınamaq, tək səbiri uğursuz, cüt səbiri Read more [...]

Qadın üç dəfə ərdə olubsa, hər dəfə əri rəhmətə gedib və ya onu boşayıbsa, yenidən ərə gedə bilərmi?

aile İslam dininə görə, qadın öz ərindən talaq aldıqdan sonra və ya əri dünyasını dəyişdikdən sonra iddə müddətini qoruyub saxlamaq şərti ilə istədiyi zaman yenidən ailə qura bilər. Bunun heç bir günahı yoxdur. Yetər ki, talağı şəriətdə buyurulan tərzdə düzgün verilsin və iddə müddətini tam qorusun. Xüsusilə, keçmiş zamanlarda, qadının təkbaşına dolana bilməsi çətin olduğu vaxtlarda ərini itirmiş və boşanmış qadının tez ərə getməsi Read more [...]

Evdə tək olan adam namaz qılarkən qapı döyülsə, namazı kəsib qapını açmaq olarmı?

ibadet Namazı qeyri-ciddi və qeyri-zəruri səbəblər üzündən kəsmək günahdır. Namaz bəndənin Allahla söhbətidir, Allahın hüzurunda durduğu məqamdır. Bu məqamdan üzürsüz ayrılmaq ədəbsizlik sayılar. Yalnız zəruri hallarda namazı yarımçıq kəsməyə icazə verilir. Həyat üçün təhlükəli hal yaransa (güclü zəlzələ baş versə, evdə yanğın başlasa, körpə uşaq oda, bıçağa, elektrik cərəyanına sarı əl uzatsa və s.) namazı kəsmək və təhlükəni Read more [...]

Quranda “ilahi sünnətlər” dedikdə nə başa düşülür?

zehrayolu Cavab: Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur. Allahın da qanunlarının bir qismi özünə, digər bir qismi isə insanlara aid olur. Allahın özü üçün tə`yin etdiyi qanunlar, məsələn, hidayət, hesab, ruzi vermə, himayə, rəhmət qanunları ilahi sünnət adlanır.[72] İnsanlar üçün tə`yin olunmuş qanunlar isə əhkam adlanır. Müəllif: Möhsin Qəraəti Tərcümə: Read more [...]

İbadət dedikdə yalnız namaz və oruc nəzərdə tutulur?

zehra-yolu.com Cavab: Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə görülən bütün işlər ibadətdir. Körpə qızcığazı yaxşı işlərə həvəsləndirmək üçün ona sırğa almağınız da ibadətdir. Mütaliəyə məşğul olan müəllimin məqsədi pul qazanmaqdırsa, bu mütaliə ibadət deyil. Amma bu müəllimin Allaha xatir mütaliə etdiyini düşünüb ona həvəslə xörək hazırlayan aşpaz ibadətlə məşğuldur. Bəli, günü kitabxanada keçən insan cəhənnəmə, mətbəxdə Read more [...]

Dini göstərişlər bir-birlərinə bağlıdırlarmı?

Dunya, Allah Cavab: Ayə və rəvayətlərdən mə`lum olur ki, bütün dini göstərişlər bir-birlərinə bağlıdırlar. İyirmidən çox ayədə “namaz” və “zəkat” sözləri yanaşı işlədilir. Rəvayətdə buyurulur ki, zəkatsız namaz qəbul deyil. Bəli, Allahla rabitə (namaz) və xalqla rabitə (zəkat) qoşa qanad kimidir. Mə`nəvi təkamül üçün qoşa qanad zəruridir. Peyğəmbər (s) namaz qılanların zəkat ödəməsinə çox diqqət verərdi. Bir çox dini göstərişlər Read more [...]

Allah mərhəmətlidirsə, nə üçün bəndələrini cəzalandırır?

images Cavab: Ağzı möhkəm tıxaclanmış butulkanı dünyanın ən böyük okeanına atsanız, bu butulkaya bir damla su daxil ola bilməz. Həmin butulka ilə su götürmək istəyən insan özünü, yoxsa okeanı məzəmmət etməlidir?! Bə`zi insanlar bütün xilas qapılarını bağlayıblar. Onlar nə düşünmək, nə ibrət götürmək, nə həqiqəti dinləmək, nə də haqqa boyun əymək istəyir. Qur`an tə`birincə onlar daşdan da bərkdirlər.[69] İnsanı imandan məhrum edən, ilahi Read more [...]

Yuxu vaxtı cism və ruh hansı vəziyyətdə olur?

islam Cavab: Quranda buyurulur: “Allah ölüm zamanı insanların canını alır, ölməyənlərin canını isə yuxuda çıxarır.”[68] Bəzən sürücü öz maşınını dayanacaqda saxlayır, bə`zən isə yol kənarında işlək vəziyyətdə qoyub, işinin ardınca gedir. Hər iki halda sürücü maşında olmasa da, ikinci halda maşın işlək vəziyyətdədir. Yuxu vaxtı ruh cismdən uzaqlaşsa da, cism işlək vəziyyətdədir. Ölüm vaxtı isə cism “söndürüldükdən” sonra Read more [...]

Nə üçün günahkarlar Qurandan faydalana bilmir?

Allah Cavab: Əgər bir gölməçəyə insan meyiti düşsə, uzun müddət yağış yağmasına baxmayaraq bu gölməçədən üfunət çəkilməyəcəkdir. Demək, üfunətli suya qatışan pak yağış suyu tə`sirsiz olur. Qur`an rəhmət yağışı olsa da kafirlərin çirkin qəlbini paka çıxarmır. “İsra” surəsinin 82-ci ayəsini oxuyuruq: “Biz mö`minlər üçün şəfa və mərhəmət olan Qur`an ayələri nazil edirik. Bu ayələr zalımların ziyanını artırır.” İnsan qəlbindəki Read more [...]

Quran nəzərincə, başqalarına nə dərəcədə kömək etməliyik?

quran Cavab: Quran buyurur ki, bütün yardımlarınızın mükafatı var.[67] Həm az, həm də çox köməyin əvəzi var. Bə`zən suya atılmış bir sarı yarpaq bir dəstə qarışqa üçün gəmi olur. Küçədə qoyulmuş avtomat telefonla danışmaq üçün kağız pul kara gəlmədiyi kimi, bə`zən başqalarının da böyük yox, çox kiçik köməyə ehtiyacı olur. Yaranı bağlamaq üçün adyal yox, bir qarış cuna kifayətdir. Böyük nasosun görə bilmədiyi işi kiçik şpris görür. Hədisdə Read more [...]

Görünməyən Allaha necə iman gətirək?

Allah

Cavab: Yer üzünü nə qədər nəzərdən keçirsək, daş-torpağı labaratoriyada analiz etsək, cazibə adlı qüvvəni görə bilmərik. Amma ağacdan almanın düşməsi sübut edir ki, belə bir qüvvə var. Demək, bir şeyin varlığına inanmaq üçün onu görmək şərt deyil. Cazibə qüvvəsi heç bir hiss üzvü ilə qeydə alınmasa da onun tə`sirləri göz qabağındadır.

Müəllif: Möhsin Qəraəti
Tərcümə: Məhəmməd Azəri

İnsanın ölümü Allahın, yoxsa Əzrailin əlindədir?

olum Cavab: Allah Qur`anda bə`zən bir işi həm özünə, həm də bir başqasına aid edir. Bə`zən insanların canının öz tərəfindən, bə`zən isə Əzrail tərəfindən alındığını bildirir.[65] Elə ayələr də var ki, insanın canının mələklər tərəfindən alındığı bəyan olunur.[66] Əslində hər üç tə`bir məqbuldur. “Açar qapını açdı”, “əlim qapını açdı; özüm qapını açdım” tə`birləri arasında ciddi bir fərq yoxdur. Çünki açar əlin, əl Read more [...]

Nə üçün bəzilərinin aqibəti çox pis olur?

islam

Cavab: Məsələn, siqaret çəkmək kimi zahirən kiçik eyiblər bə`zən o qədər üst-üstə yığılır ki, ürəyin fəaliyyəti dayanır.

Qur`anda buyurulur ki, daim xırda-xırda pis iş görənlər, nəhayət bir gün Allahı inkar edir və əzaba düçar olurlar.

Müəllif: Möhsin Qəraəti
Tərcümə: Məhəmməd Azəri

İman dərəcəsində səadət

insan İslamda da müxtəlif firqələr vardır. Təəssüf ki, doğru yolu tapmaq istəyən insanlar bə᾽zən buna müvəffəq olmur. Xüsusi ilə mə᾽sum imamların dövründə zalım hökumətlərin yaratdığı çətinliklər səbəbindən həqiqi İslamı tanımaq çətin olmuşdur. Əgər insan öz mə᾽lumatsızlığında günahkar deyilsə də bildiyi qədər vəzifəlidir. İnsanların məhrum edildikləri həqiqətlərdə onlar üçün nəzərdə tutulmuş kamilliklər vardır. Başqalarının Read more [...]

Mömin və İlahi nemətlər

riya Araşdırma aparıb doğru hədəfi tanıyan və düzgün əməl edən insan hansısa dünya və axirət ne᾽mətindən məhrum ola bilərmi? Allah-təala kainatı insanın təkamülə çatması və əbədi səadətə nail olması üçün yaratdığından doğru yol yolçusunun ilahi ne᾽mətlərindən məhrum edilməsi məntiqsiz olardı. Hətta azğın insanlar bu ne᾽mətlərdən faydalandığı halda, mö᾽min şəxs nə üçün məhrum olmalıdır?! Allah-təala mö᾽min üçün faydalı Read more [...]