Bölmənin adı: Əhli-beyt (ə)

Həzrət Mehdinin (ə) min illik bir ömürdən sonra qırx yaşında zuhur edəcəyinə necə inanaq?

zehra-yolu.com Cavab: Adətən, kirpiklərimiz on illər boyu dəyişməz qalır. Hansı ki, insanın saçı və saqqalı daim inkişafdadır. Həm kirpiyin, həm də saçın tükləri eyni bir orqanizmdən qidalanır. Amma Allahın iradəsi ilə bu tüklərdən biri sabitdir, o biri isə dəyişkən. İnsan ömrünün məhdudluğunu sübuta yetirəcək heç bir dəlilimiz yoxdur. İşıq məhdud olmadığı kimi, ömür yolu da sərhədsizdir. Qur`anda Nuhun min ilə yaxın yaşadığı, Əshabi-Kəhfin üç Read more [...]

Necə oldu ki, İmam Əli (ə) dabanından oxun çıxarılmasını hiss etmədi, amma namaz zamanı dilənən adamı görüb üzüyünü ona hədiyyə etdi?

qzehra-yolu.com İmam Əlini (ə) “cameül-əzdad”, yəni ziddiyyətlərin məcmusu adlandırırlar. O həzrət döyüş meydanında düşmənə qarşı nə qədər amansız idisə, yetimərə və möhtaclara qarşı o qədər şəfqətli idi. Verilən sual da o həzrətin mübarək şəxsiyyətinin çalarlarını əks etdirir. Bu cür halları sair məsumlarla da bağlı müşahidə edə bilərik. Məsələn, Həzrət Yəqubun (ə) yanına Yusifin (ə) qanlı köynəyini gətirib ölüm xəbərini verəndə, Read more [...]

İmam Əli (ə)–in fəzilətləri

Imam Ali 1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Allah-taala buyurur: “Əlinin vilayəti Mənim möhkəm (və alınmaz) qalamdır; hər kəs Mənim qalama daxil olsa, cəhənnəm odundan amanda qalar.” 2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Əlinin vilayəti Allahın vilayətidir; ona məhəbbət bəsləmək Allaha ibadət etmək və ona tabe olmaq isə vacib əməlləri yerinə yetirməkdir.” 3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəsdə Əlinin Read more [...]

Əyyami-Fatimiyyə günləri daxil olub

zehra-yolu.com Bu günlərdə Əyyami-Fatimiyyə günləri qeyd olunur. İslam.az-ın məlumatına əsasən, Əyyami-Fatimiyyə ərəb dilindən tərcümədə “Fatimə günləri” deməkdir. Həzrət Fatimənin (ə) şəhadəti rəvayətlərə görə iki tarixdə qeyd edilir. Bir rəvayətə görə, o həzrət atasının vəfatından 75 gün sonra, digər rəvayətə görə 95 gün sonra dünyasını dəyişmişdir. Bu hesabla Xanımın vəfatı cəmadiyül-əvvəl ayının 13-də və cəmadiyüs-sani ayının Read more [...]

İmam Hüseyn (ə) Kərbəlanı özü belə tanıdır

meherrem İmam Hüseyni (ə) tanıyaq Təbərrük üçün İmam Hüseynin (ə) dediklərini zikr edək ki, o Həzrətin (ə) mübarək şəxsiyyəti ilə tanış olaq. Aşura günündəki kəlamlarının birində İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: «Bilin! Bu haramzadə oğlu haramzadə məni iki yol arasında qoyub: qılınc və zillət! Zillətə qatlaşmaq bizdən çox-çox uzaqdır. Allah, Onun Peyğəmbəri, möminlər, (bizim tərbiyə olunduğumuz) pak ətəklər, qeyrətli qəlblər, alicənab ruhlar Read more [...]

İmam Sadiq (ə) imam Mehdinin (ə) qeybə çəkilməsinin səbəbi barəsində

qyardım İmam Sadiq (ə) İmam Mehdinin (ə) qeybə çəkilməsinin səbəbi barəsindəki sualın cavabında buyurmuşdur: "Sizə faş etmək icazəmiz olmayan səbəbə görə." Abdullah ibn Fuzeyl nəql edir ki, dedim: "Bəs onda qeybə çəkilməyin fayda və hikməti nədir?" Buyurdu: "Onun qeybə çəkilməsinin hikməti ondan qabaqkı ilahi höccətlərin qeybə çəkilmələrinin hikmətidir. Onun hikməti ancaq onun zühurundan sonra məlum olacaq…Qeybə çəkilmək Allahdan (Onun işlərindən) Read more [...]

İmam Əlidən (ə) uşaq tərbiyəsinə dair 10 nöqtə

Imam Ali Əmirəl-mömininin (ə) mübarək nəzərində övlad tərbiyəsinə dair “Nəhcul-bəlağə”nin 31-ci xütbəsindən çıxardığımız nəticələr: 1. Övlad – insanın bədəninin bir parçasıdır. Valideyn diqqət etməlidir ki, övlad onun varlığının səmərəsidir. Onun ətindən, qanından yaranmışdır. Əgər ona ziyan dəyərsə, sanki valideyn ziyan görmüşdür. Əgər valideyn bu inanca malik olmazsa, övladının səadət zəminələrini hazır edə bilməz. 2. Dini Read more [...]

Həzrət Zəhra (s.ə) ilə Qurani-Kərimin 3 oxşarlığı

qadin Böyük əxlaq alimi olan Ayətullah Cavadi Amuli Həzrət Zəhranın (s.ə) şəxsiyyəti haqqındakı nəzərlərini bizimlə bölüşmüşdür ki, onlara işarə edək: “Həzrət Fatimə (s.ə) haqqında iki mehvərdən danışmaq olar: bir mehvər elmi tədqiqatlardır ki, bizim üçün elmi səmərəsi vardır. Etiqadi nəticələrə malikdir və əxlaq, fiqh, hüquq mövzularını əhatə edir. İkinci mehvər bizim özümüzə aiddir. Biz gərək bu nəcib Xanımı (s.ə) özümüz üçün Read more [...]

Həzrət Əlinin (ə) misilsiz məqamı barədə Ummi Sələmədən sirli çatdırış

zehra-yolu.com Qurani-Kərim elə bir səma kitabıdır ki, Qiyamət gününə qədər insanın hidayəti üçün lazım olan hər şey onda vardır. Ona görə də bu Kitabı zikr adlandırırlar. Allah bu müqəddəs Kitabın ayələrini hidayət olmuş bəndələrinin sinəsində qərar verir və onları zikr əhli adlandırır.“Buna görə də əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən (öz əsrinizin din mütəxəssislərindən) soruşun (ki, İslam Peyğəmbərinin göndərilməsinin təəccüblü olmamasını Read more [...]

Məsumlar dünya malını sevməyiblər, yoxsa bu sevgiyə qalib gəliblər?

zehra-yolu.com Cavab: Məsumlar (ə), sonra isə övliyalar yalnız Allahı sevdiklərindən qəlblərində dünya məhəbbətinə yer qalmayıb. Dünyaya bağlılıq insanı qəflətdə saxlayıb, onu Allahdan uzaqlaşdırdığı üçün məsumlar və övliyalar öz dualarında bu bağlılıqdan uzaqlıq istəmişlər. İmam Hüseyn (ə) Ərəfə günü belə dua edir: “Allahım, məni dünya bağlılıqlarından qoru”. İmam Səccad (ə) belə dua edir: “Ey Rəbbim, qəlbimizi zikrinə, dilimizi şükrünə, Read more [...]

Məsum imamların (ə) imam Hüseyn (ə) haqda buyurduqları kəlam və rəvayətlər

muharram 1. Rəsuli-Əkrəm(s) buyurub: ‘‘Şübhəsiz, Hüsеynin(ə) qətli ilə əlаqədаr möminlərin qəlbində əslа sönməyəcək bir аtəş vаr.’’ 2. Imаm Zеynəlаbidin(ə) buyurub: ‘‘Bir möminin gözlərindən Həzrət Hüsеynin(ə) şəhаdəti üçün göz yаşı yаnаqlаrınа ахаrsа, Аllаh оnu uzun müddət qаlаcаğı cənnət еvlərində yеrləşdirər. Düşmənlərimiz tərəfindən bizlərə еdilən zülm və əziyyətlərə görə аğlаyаn mömini Read more [...]

İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi

Əgər Kərbəla türbəti şəfa verirsə, şiələr niyə həkimə müraciət edib xəstəxanalar inşa edirlər? (Araşdırma) (İslami saytlara istinadən) İmam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətindən sonra mühüm məsələ qeyb məsələsi olmuşdur. Onun həyata keçməsi Məsumlardan (ə) gələn hədislərdə və eləcə də Əhli-təsənnün mənbələrində nəql edilmişdir. İmam Həsən (ə) də çalışırdı ki, insanları bu məsələdən agah etsin və övladının İlahi məqamını onların yadına salsın. Bu məsələ adi insanlar tərəfindən çətin qəbul olunurdu. Ancaq İmam (ə) yavaş-yavaş Read more [...]

On ikinci imam və dünyanın böyük islahedicisi Həzrət Mehdi(ə.c)

qzehra-yolu.com Zülmət gecənin sonu Dünyanın hal-hazırki vəziyyətini nəzərə aldıqda, cinayətləri, ölümləri, müharibələri, nahaq axıdılan qanları, beynəlxalq ixtilafları, əxlaqi fəsadları müşahidə etdikdə insan bu vəziyyətin nə vaxtadək davam edəcəyini düşünür. Bu cinayətlərin qarşısı alınmayacaqmı? Əxlaqi fəsadlar üfunətli bataqlıq kimi daima insanları özünəmi çəkəcək? Yoxsa, nicat və İslam üçün bir ümid yeri var? Bu mühüm sualın qarşısında Read more [...]

Əhli-Beytdən (ə) nəql olunmuş hədislərdə elm və alimin dəyəri

receb ayi 1. Əli (ə) buyurur: «Ey camaat! Agah olun ki, dininizi yalnız elmə yiyələnməklə kamil edə bilərsiniz. Elmə yiyələnmək, sizin üçün var-dövlət əldə etməkdən daha vacibdir. Çünki, var-dövlət sizin üçün bölünmüş və hər birinizin qisməti əvvəlcədən müəyyənləşdirilmişdir. Allah onu sizin aranızda ədalətlə bölmüş və siz ona vəfalısınız. Lakin elm öz sahiblərinin yanında qorunub saxlanılır və sizlərə əmr olunmuşdur ki, onu elm sahiblərindən Read more [...]

Peyğəmbər (s)-in Abdullah ibni Məsuda nəsihətləri

Peygember, Mehemmed, mocuze Abdullah ibni Məsud deyir: Günlərin birində səhabələrdən beş nəfərlə – şiddətli qıtlığa düçar olduğumuz halda, – həzrət Peyğəmbər (s)-in hüzuruna gedib, ərz etdik: “Ya Rəsuləllah! Bu qıtlıq nə vaxta qədər davam edəcəkdir?” Həzrət buyurdu: 1-Diri olduğumuz vaxta qədər! Həmişə Allaha şükür etmək lazımdır; çünki mən səmavi kitabları oxumuşam, lakin orada səbir edənlərdən başqa bir kimsənin behiştə daxil olacağını görməmişəm. 2-Onlar Read more [...]

İmam Həsən Əsgəriyə (ə) niyə “Əsgəri” ləqəbini vermişlər?

islam, imam Abbasi xəlifələri imamları daim nəzarət altında saxlamaq üçün onları xilafətin paytaxtına gətizdirirdilər. Bunu hər nə qədər Əhli-beytə hörmət kimi qələmə versələr də, əslində bu tədbirlər sürgün saylırdı. İmam Musa Kazım (ə) Bağdada, İmam Rza (ə) Xorasana sürgün edilmişdilər. Abbasi xəlifəsi Mütəvəkkil onuncu imam Əli Nəqini (ə) Samirəyə gətizdirdi. O zamanlar Samirə şəhəri xilafətin paytaxtı idi və burada çoxlu hərbi qarnizon yerləşirdi. Read more [...]

Həzrət Peyğəmbər(s)-in Əhli-beyt haqqında buyurduğu hədislər

quran Bir gün ənsarlardan bir neçəsi Həzrət Peyğəmbər(s)-in yanına gəlib dedilər: “Ya Rəsulallah, Sənin maddi-iqtisadi çətinliklərini həll etməyə hazırıq. Nə çətinliyin varsa, əmr et, biz o çətinlikləri həll edək.” Onlar bu sözü Peyğəmbər(s)-ə deyəndə Allah-təala Şura surəsinin 23-cü ayəsini nazil etdi. قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى “De: Read more [...]

İmam Hüseyn (ə) bizə yalnız Allaha ibadət etməyi öyrətdi

islam, imam Allah-təala Qurdanın Casiyə surəsinin 23-cü ayəsində buyurur: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Nəfsini özünə tanrı edən və Allahın bilərəkdən Read more [...]

İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamağın fəzilətləri

qadin Həzrət Peyğəmbər(s) və İmamlardan nəql olunan hədis və rəvayətlərə əsasən, Məhərrəm ayında İmam Hüseyn(ə) üçün əzadarlıq etməyi və onun üçün ağlamağı müsəlmanlara tövsiyə edilmişdir. Hədislərdə vardır ki, mübarək Ramazan ayında möminlərin nəfəsləri ibadət və zikr hesab olunur. Həmçinin hədislərdə gəlmişdir ki, məhərrəm ayında İmam Hüseynin(ə) əzadarlığında iştirak edənlərin nəfəs çəkməsi zikr hesab olunar və bu yolda Read more [...]

İmam Hüseynin (ə) qəbrinin türbətinin fəzilətləri

muharraç İmam Hüseynin(ə) qəbrinin türbətinin də böyük şərafət və fəziləti vardır. Allah-təala o Həzrətin mübarək türbətində şəfa qərar vermişdir. Şəriət hökmlərində insanın torpaq yeməsinə icazə verilmir. Bu iş şəriətdə haram hesab olunur. Lakin İmam Hüseynin(ə) türbətində xəstəliklərə şəfa tapmaq üçün insan azacıq yeyə bilər. İmam Hüseynin(ə) türbətinin fəziləti haqqda imamlardan çoxlu hədis və rəvayətlər nəql olunmuşdur. Bu barədə Read more [...]

İmam Səccadın (ə) Kərbəladan şəhadətə qədər həyatı

zehra-yolu.com (Erfan saytına istinadən) İmam Səccadın (ə) həyatında bəhs və tədqiq ediləsi nöqtələr çoxdur. İmamın Kərbəladan şəhadətə qədər getdiyi yollara bir nəzər salaq: 1. İmam Səccadın (ə) xəstəliyi. 2. O Həzrətin Aşuranı ayaqda saxlamaq üçün səyləri və rolu. 3. Onun Əhli-Beyt (ə) əsirlərinin arasında olması. 4. Həzrətin Kərbəladan Mədinəyə qədər söylədiyi xütbələr. 5. İmamın şəhadəti. 1. İmamın xəstəliyi Bəzi tarixçilər Read more [...]

Namaz – Əhli-beyt kəlamlarında

namaz Sizi Səqərə(cəhənnəmə) salan nədir? Onlar deyəcəklər: “Biz namaz qılanlardan deyildik. Kasıbı da yedizdirməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq, və qiyamət gününü yalan hesab edərdik ölüm bizi yaxalayana qədər”. Odur ki, şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər? (Müddəssir surəsi 42- 49) Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Namazını yüngül sayanlar Read more [...]

Hər gün Aşura, hər yer Kərbəla, hər kəs Hürrdür!

zehra-yolu.com Hər gün Aşura, hər yer Kərbəla, hər kəs üç yol ayrıcında qalmış Hürrdür. Pislik, paklıq, puçluq yolları. Bəli, İmamın (ə) buyurduğu kimi Kərbəla hər gün var və hər kəs hər gün Hürr olur. Hər gün Hürr kimi seçim etməli oluruq… Hər gün bir tərəfimizdə Yezidin, bir tərəfimizdə Hüseynin yolu! Hər gün bir tərəfimizdə dünya, bir tərəfimizdə axirət! Hər gün bir tərəfimizdə günah, bir tərəfimizdə təqva! Və biz hər günün kərbəlasında Read more [...]

Əhli-beyt (ə) davamçısı kimdir?

ramazan İmam Sadiq (ə) buyur: “Əhli-beyt (ə) davamçıları üç dəstədir: bir dəstə onun adından istifadə edir, bir dəstə bizim yaxşılıqlarımızla özünü gözəl göstərir, bir dəstə isə bizimlədirlər və bizim təhlükəsizliyimizlə dərman olur, qorxumuzla qorxurlar. O şey ki, deyilər aradan aparmaz və zay etməzlər”. (Tebyan) İlk şiə sözü İmam Əli (ə) tərafdarlarına deyilmişdir. Salman, Əbuzər, Miqdad, Əmmar bu adla məşhur olmuşdular. Lakin bizim zamanda Read more [...]