Yazarlar arxiv: Z. Azəri

Xəbərimiz varmı?

Allahın adı ilə Zaman dəyişdikcə dəyişir çox şeylər bu dünyada. Dəyişir baxış, dəyişir düşüncə, dəyişir həyat tərzi… İnsanın təkamülü istiqamətində bütün dəyişikliklər bəyənilməlidir. Əlbəttə belə “dəyişiklər”-in öz norması və prinsipləri olmalıdır. Mütəfəkkirlərinsə, irticaya məhkum olmamaqdan ötrü hər dəyişikliyi “modernizm” adlandırıb müsbət dəyərləndirmələri düzgün deyil. Bildiyimiz kimi həmişə “dəyişikliklər” Read more [...]

Bəs deyilmi?!

 Allahın adı  ilə   Azərbaycan – dünyada  şiələrin  çoxluq  təşkil  etdiyi, “demokratik” ölkə  kimi  tanınan vətənimiz. Bu  ölkənin  başı  bəlalı  milləti  70  illik  əsarətdən  sonra, şəhidlərinin  qanı  bahasına  öz  müstəqilliyini  əldə  etdi.   Azadlığını  əldə  etdiyini  düşünən  Azərbaycan  xalqı  günümüzdə  heç  də  kommunistin  dövründə  olduğundan  az  basqılar altında  qalmır. Bəs  Read more [...]

Axı niyə belə?

Allahın  adı   ilə Hicab-pərdə  mənasını  daşıyan  bu  kəlmənin   insan  tərbiyəsinə və  mənəvi   gözəlliyinə yüksək  təsiri  olduğu  kimi, günümüzdə  də  bu  məsələylə  bağlı  problemlər  olduqca   böyükdür. Düşünürəm  müsəlman  qadınının  hicabı  onun  üçün  hər  şeydən  daha  vacibdir. İslamdan  da  əvvəl  yəhudi  və  xristian  qadınlar   örpəkdən  istifadə  etmişlər. Lakin, dinimizdə  Read more [...]

Hansı demokratiya?

Allahın adı ilə Dünyada  insanlar  tərəfindən   bir çox  dövlət quruluşları  yaradılmışdır. Məsələn : Monarxiya, aristokratiya, politiya, demokratiya və s. Dövlət  qurluşu hansı tərəfə meyl  edirsə  ölkə daxilində  olan  dəyişikliklər  həmin  istiqamətdə  də  gedir. Çünkü, onlara  nə  sərf edirsə  onuda  gücləndirməyə  çalışırlar. Yalnız o  quruluş  davamlı  dövlət  quruluşu  olur  ki , ümumun  rifahı , milli Read more [...]

Həqiqət axtarışında…

Allahın adı ilə İnsan övladı dünyaya gəlişindən həyatının sonuna qədər keşməkeşli anlar yaşayır və bu da onun xatirəsində ağ – qara kino lenti kimi həkk olaraq qalır. Danılmazdır ki,hər kəsin bu ağ – qara lentdən unudulmaz və ən yadda qalan hissəsi acılı- şirinli uşaqlıq illəridir. Kiminin olduqca gözəl,kimininsə zehninə gətirməkdən belə çəkinəcəyi qədər pis xatirələri vardır uşaqlığıyla bağlı. Bizim uşaqlıq dövrümüz yarı Read more [...]

Orucluq – yoxsa aclıq?

Allahın  adı   ilə İnsan  yer  üzünün  ən  üstün  varlığı olub,  müxtəlif  istedadlara  malik  olmasına  baxmayaraq  çox  hallarda  özünü  dəyərləndirməyib zəlalət  yolunu  seçir.     Uca və Əzəmətli  Allah  varlıqları  üç  cür yaratmış, bunlardan  birincisini (mələkləri ) sırf  əql, düşüncə  və  elmdən, ikincisini (heyvanları) isə qəzəb  və  şəhvətdən  xəlq  etmişdir. Belə  ki, mələklərdə  qəzəb Read more [...]

Xurafatlar din donunda

Allahın  adı  ilə      Kamillik  yolunda hər  zaman axtarışda olan insanın ən  böyük  maneələrindən  biri  cəhalət  olmuşdur. İnsanların  cəhalətə  yuvarlanmasının  və  ilahi  elmlərdən yetəri  qədər  istifadə  etməməsinin bir  çox  səbəbləri vardır. Hansı ki, günümüzdə  bu  kimi  məsələlərə düzgünlük  ardıyca  gedib  cəmiyyətə  biganə olmayan   hər  bir müsəlmanın   diqqət  etməsi  olduqca  vacibdir. Read more [...]

Doğru olan hansıdır?

Allahın adı ilə İslam dini ilə tanışlığının az olması səbəb olur ki, bəzi insanlar müasir qadınla, öz geyimində dini vəzifələrini izləyib ona əməl edən (hicab geyinən) qadın arasında çaşqınlığa düşürlər. Yəni, hicablı xanımı müasirlikdən kənar tutaraq geridə qalmış kimi qələmə verirlər. Kənardan izləyən səriştəsiz bir insan üçün bu gənc xanımların qırx dərəcəli istidə örtünməsini asanlıqla Read more [...]

Qadın-kişi münasibətləri

Allahın adı ilə Cəmiyyətimizdə diqqət yetirməli olduğumuz seçilmiş mövzulardan biri də qadın–kişi (naməhrəm) münasibətləri və bununla bağlı irəli gələn problemlərdir. Dinimizdə baxmaq, söhbət etmək, gəzintiyə çıxmaq, görüşmək, gülmək, bir sözlə həyatın hər bir sahəsinin ayrı-ayrılıqda çərçivə və hüfudları var. Dövrümüzdə insanlar nəinki bu qayda-qanunlara riayət etmir hətta, qadın və kişi münasibətlərində həddi o qədər Read more [...]