Yazarlar arxiv: Məsumə İmanlı

Xanım Məsumənin ailə qurmama səbəbi…

Bildiyimiz kimi, Həz. Məsumə (ə ) Imam Musa Kazımın (ə) qızlarından biridir.  Həz. Məsumə təqva, pəhrizkarlıq və elmdə elə bir məqama nail olmuşdur ki, o atası tərəfindən "atası ona fəda olsun" iftixar medalına layiq görülmüşdür. Bu onu göstrir ki, o xanım imam yanında olduqca yüksək bir mənəvi məqama malik idi. Əldə olan tarixi faktlara sasən, Imam Musa Kazimin (ə) Həz. Məsumədən başqa qızları da ailə qurmayıblar. Burada belə bir sual meydana Read more [...]

Sələfizm və ilahi sifətlərin semantik problemi

Klassik ilahiyyatda müzakirə obyekti olan ən mühüm etiqadi məsələlərdən biri "ilahi sifətlərin semantikası"dır. "İlahi sifətlərin semantikası" bəhsində söhbət Allaha nisbət verilən məfhum, anlayışları (sifətlər) təfsir edib onları düzgün bir şəkildə başa düşməkdən gedir. Belə ki, Allaha nisbət verilən sifətlərin dəlaləti ilə insanlara nisbət verilən həmin sifətlərin dəlaləti eynidir, ya yox? Məsələn, aşağıdakı iki qrup cümlələri nəzərdən Read more [...]

“Möhkəm” və “mütəşabih” (1-ci hissə)

"Sələfizm və ilahi sifətlərin semantik problemi" adlı yazımda oxuculara söz verdiyim kimi bu yazımı "möhkəm və mütəşabih" bəhsinə həsr edirəm. Quran elimləri ilə bağlı qaynaqlarda bu haqda gediş elmi tədqiqatlar aparılmışdır. Qurana müraciət etdikdə iki qrup ayələrlə raslaşırıq: 1-Birinci qrupda (1)söhbət Quran ayələrinin nəzminin ən mükəmməl şəkildə möhkəm olmasından (2) ve eyni zamanda o ayələrin məzmun baxımından bir-birinə Read more [...]

Dinin maariflərini anlamada beş mərhələ…

Bildiyimiz kimi, dini biliyin əsas etibarilə iki qaynağı var: Quran və sünnə. Digər tərəfdən, bilirik ki, bu iki qaynaq eyni dərəcəyə malik deyil. Hədislərdə gələn təbir ilə desək, Quran "böyük əmanət", sünnə isə "kiçik əmanət"dir. Buradan aydın bir şəkildə başa düşmək olar ki, dini biliyin birinci dərəcəli qaynağı Quran, ikinci dərəcəli qaynağı isə sünnədir. Bu isə o deməkdir ki, sünnənin düzgünlüyü Quran əsasında dəyərləndirilməlidir. Read more [...]