• cvb
  • szn

Allahı tanımağın yolları -Fitrət

Hədisi-qüdsilərin birində deyilir ki, Allah-təala öz peyğəmbərinə buyurub: “Mən gizli xəzinə idim; məni tanısınlar deyə, insanları yaratdım”. Allahın barəsində təsəvvür əldə etmək, yəni Onu tanımaq

Peyğəmbər (s) və imamların (ə) gizli qalmış mənziləti

Allah-Təaladan savayı, məxluqat arasında da, kamallarının məhdudluğuna baxmayaraq, bə’zi kamallar və onların ölçüsü başqaları üçün məchul və tanınmazdır. O cümlədən, Allahın ən kamil məxluqlarından olan

İnsanın öz danışığına nisbətdə məsuliyyət daşıması

Sonra Peyğəmbər (s) buyurur: “- Ey Əbuzər! Yaxşı dostu olmaq təklikdən yaxşıdır və tənhalıq pis dostdan yaxşıdır, xeyirli danışıq sükutdan yaxşıdır, sükut şər danışıqdan yaxşıdır.”

Dəfn mərasimində qadınların iştirak etmələrinə icazə verilirmi?

Dinimiz qadınların dəfn mərasimində iştirak etməsinə müsbət baxmır. Çünki əvvəla, öz əzizinin torpağa basdırılmasını görmək qadının psixikasına ağır təsir göstərib, ona ciddi psixoloji zərbə vura

Qafillərin arasında Allahıyad etməyin əzəməti

Əgər insan bilmədən qafillərin arasına düşsə və görsə ki, həmin camaat Allaha və axirətə biganədirlər, belə olan halda o nə etməlidir ki, günaha aludə olmasın.

İmam-camaat və arxasındakılar zöhr namazı qılırsa, bir nəfər onlarla birlikdə əsr namazı qıla bilərmi?

Camaat namazına hansı hallarda qoşulmağın icazəli olması şəriət kitablarında ətraflı qeyd edilib. Belə hallardan biri də o haldır ki, adam camaatın qıldığı namazdan fərqli bir

Başqaları ilə get-gəlin, əlaqə saxlamağın faydaları

İnsanın əksər dünyəvi və dini ehtiyacları başqalarının köməkliyi ilə həll olur və başqaları ilə get-gəl etmədən, əlaqə qurmadan hasil olmur. Deməli, başqaları ilə get-gəllə insanın

İmanda sədaqətin əhəmiyyəti və ona çatmağın yolları

Peyğəmbər (s) sidqin və doğruluğun dəyəri barədə buyurur: “-Sidq yaxşılığa aparıb çıxarır və yaxşılıq da Behiştə. Doğru danışan hər bir kəs, nəhayət, Allah yanında siddiq

Niyə bəzən namazın təşəhhüd hissəsində şəhadət barmağını qatlayıb tərpədirlər?

Əsasən əhli-sünnə məzhəbinə mənsub olan müsəlmanlar namazda bunu edirlər, şiə məzhəbində bu yoxdur. Əhli-sünnə məzhəbində də bəzi alimlər bunu sünnət sayır, bəziləri isə məsləhət bilmirlər.

Peyğəmbərlərin və İslam Peyğəmbərinin (s) məqamı

Allahın buyuruğuna əsasən peyğəmbərlərə digər insanlara nisbətdə üstünlük verilmişdir: “Adəmi, Nuhu, İbrahim ailəsini və İmran ailəsini aləmlərdən üstün tutdu Allah.”[119] Bundan əlavə, bə’zi peyğəmbərlər bə’zi

Behiştin möminlər və Əhli-beyt (ə) dostları üçün olması

Bizim e’tiqadımıza görə imanla bu dünyadan köçən kəslər Behiştə daxil olacaqlar. Hətta imanın ən aşağı dərəcəsinə sahib olan kəslər ölüm anına qədər əgər həmin imanı

Bir şəxsi çox istədiyindən ona “sənə qurban olum” söyləmək günahdırmı?

Bu cür ifadələr insanın başqasına olan sevgisini və ehtiramını ifadə edir. Xüsusilə, körpə uşağı əzizləyərkən bu cür sözlərdən çox istifadə edirlər. Təəssüf ki, bəzi radikal

“Məryəm” surəsində adı çəkilən İsmail Peyğəmbər (ə) niyə “sadiq əl-vəd” adlandırılıb?

Ayədə buyurulur: “Kitabda (Quranda) İsmaili də yada sal! O öz vədinə sadiq və bir elçi, bir peyğəmbər idi” (Məryəm, 54). Burada haqqında danışılan peyğəmbərin hansı

Kamil insanın şərafət və kəraməti

“Biz Adəm övladlarını şərəfli və hörmətli elədik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə (cürbəcür ne’mətlərdən) təmiz ruzi

Dünyanın insan üçün tüfeyli olması

Hədisin bu bölümündə Həzrət Peyğəmbər (s) insanın kamal axtarmasının əhəmiyyətini və təkamül yolunun sorağında olan kəslərin yüksək məqamını bəyan etməyə başlayır. Bə’zi ayə və rəvayətlərin

Dünyanın ləzzəti və imanın liliyinin bəyanı

Allah övliyaları mö᾽minlərin dünya və onun ləzzətlərinə uymaması üçün müxtəlif üsullarla öz xəstəsinin sağlamlığına çalışan təbiblər kimi, onları mə᾽nəviyyatlarına zərərli olacaq şeylərdən pəhriz etməyə çağırırlar.

Şeytandan uzaqlaşmaqda günaha edilən diqqətin rolu

Deyilənlərdən daha yüksəyini Həzrət (s) sonrakı cümlədə buyurur: «Ey Əbuzər! Elə Allah bəndəsi də var ki, etdiyi günaha görə behiştə gedir». Dedim: «Ey Allahın peyğəmbəri,

Yaxşı əməllərə olan etimadın məzəmməti

Peyğəmbər (s) öz yaxşı əməllərinə e᾽timad edib günah edən kəsin məzəmməti barəsində buyurur: «Ey Əbuzər! Bir nəfər yaxşı iş görür və həmin işinə güvənərək, günaha

Günahların bağışlanması Allahdan qorxmanın səmərəsidir

Peyğəmbər (s) Allahdan qorxunun səmərəsi barəsində buyurur: «Ey Əbuzər! Qiyamət günü mö᾿min bəndənin günahları onun qarşısına qoyular. (Mö᾿min bəndə) deyər: «Mən öz işimin aqibətinə görə

Fitrət və kamal axtarmaq

Şübhəsiz ki, insan, kamalın son nöqtəsinə varmaq istəyir və bu, Allaha yaxınlaşmaqla mümkündür. Bu səbəbdən də, bütün vasitə və amillərdən bəhrələnməyə çalışır. Lakin məhdud kamillik

Namaz qılan adam qiraətdən sonra rükuya getmədən birbaşa səcdəyə gedibsə, səhvini necə düzəldə bilər?

Namazın bəzi əməlləri rükn adlanır və namazın özəyini, sütununu təşkil edir. Onları istər qəsdən, istərsə də bilərəkdən və ya unutqanlıq üzündən yerinə yetirməmək, eləcə də,

Cənnət dərəcələrindən bəhrələnməkdə cənnət əhlinin fərqləri

Bu cümlələrdə Rəsuləllah (s) cənnətin dərəcələrini xatırladır. Bir çox ayə və rəvayətlərdə cəhənnəmin qatlarına aydın şəkildə işarə edildiyi kimi, cənnətin də müxtəlif dərəcələrə malik olduğu

Məscid muzey və sairə kimi istifadə edilirsə, ora cənabətli halda girmək olarmı?

Məscidə aid olan əsas hökmlərdən biri də ora cənabətli halda girməyin günah olmasıdır. Cənabətli adam mütləq qüsl alıb pak olandan sonra məscidə girməlidir. Məscidin dini

Abid və gecəni ibadətdə keçirənlərin məqamı

«Ey Əbuzər! Allah bir dəstə insanı behiştə daxil edər və onlara o qədər ne᾿mət verər ki, yorularlar. Lakin cənnətin yuxarı dərəcəsində qərar tutmuş başqa bir