• cvb
  • szn

Quranın şəfaəti

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Fitnələr qaranlıq gecə tək sizi bürüdüyü vaxt Qur’ana üz tutun. Çünki Qur’an şəfaəti qəbul olunan şəfaətçi və şikayəti qəbul olunan şikayətçidir».[164]

Peyğəmbər (s) və həzrət Əlinin (ə) təvazökarlığı

Həzrət Peyğəmbər (s) kasıblar, məzlumlar, fəqirlərlə oturub-durardı. Hətta kiçik uşağa da salam verər, torpaq üstündə oturar, ən zəif imkanlılarla ünsiyyətdə olar, ən adi at minər,

“Nümunə təfsiri” hansı kitabdır və Azərbaycan dilinə tərcümə edilibmi?

“Nümunə təfsiri” kimi tanınan irihəcmli əsər günümüzün məşhur din alimlərindən olan Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazinin rəhbərliyi altında bir qrup tədqiqatçı alimin kollektiv zəhmətinin məhsuludur. Kitab

İmam Səccadın (ə) qulunun duası

Əbdülməlik Mərvan Mədinəyə nümayəndə göndərib rəbbani alim Səid ibn Müsəyyibin qızına elçi düşdü. Alim gələndə bildirdi ki, mənim padşaha veriləsi qızım yoxdur. Bir az keçmiş

Mübahilə nə deməkdir?

Mübahilə - qədim xalqlarda, xüsusilə, ərəblərdə mövcud olmuş bir ayindir. İki qarşı tərəf müzakirə vasitəsilə həqiqəti ortaya çıxara bilmirsə və tərəflərdən heç biri məğlub olmursa,

Yazan mələklər və bədən əzaları

Əməllərin mələklər tərəfindən yazılması və bədən üzvlərinin bu günahlara şahidliyi Qur`ani-Kərim ayələri ilə təsdiq olunmuş həqiqətdir: “Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər - yazan və hörmətli olan

Həzrət Süleymanın (ə) təvazökarlığı

Həzrət Süleyman (ə) o qədər cah-cəlallı, əzəmətli idi ki, tayı-bərabəri yox idi. Amma belə bir məqam sahibi özünü o qədər təvazökar aparardı ki, hətta qarışqa

Rəhmət haqqında rəvayətlər

Əbu Səid Xidri İslam Peyğəmbəri (s)-in belə buyurduğunu nəql edir: “Günahkar mö`minlər Cəhənnəmə aparıldığı zaman onlar Cəhənnəmdən çıxarılanadək Cəhənnəm odu onlara qarşı soyuyar. Bu zaman

İnsan yetkinlik yaşına çatmazdan əvvəl qıldığı namazları sonradan qılmadığı namazların qəzası hesab edə bilərmi?

İslam dininə görə, ibadətlərin əsas şərti insanın yetkinlik (həddi-büluğ) yaşına çatmasıdır. Yalnız yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra insan öz əməllərinə görə cavabdehlik daşıyır. Yetkinlik yaşından əvvəl

İnsan bədəninə başçılıq edən üzv

İnsan kəlləsinin içində rəngi kül rənginə bənzər, «beyin» adlanan bir üzv var. Beyin insan bədənin ən mühüm və incə üzvüdür. Çünki o, bütün qüvvə və

İnsan iradəsinin və ixtiyarının azadlığına dair ən aşkar sübut

1.Bütün insanların vicdanı məcburiyyəti inkar edir Alimlər, filosoflar insanın iradəcə azad və ixtiyar sahibi olması barədə çoxlu mübahisələr etmiş və bu məsələ də bir çox

Ruhun qalması qiyamət nişanəsidir

İnsanın nə vaxtdan ruh haqqında maraqlandığını hələ heç kim bilmir. Onu demək olar ki, insan yaranışının ilk günlərindən özü ilə digər varlıqlar arasında fərq hiss

Qadın evdə tək olarkən başıaçıq şəkildə və ya qoluaçıq paltarda namaz qıla bilərmi?

Şəriətimizin bəzi hökmləri insanlarla sosial münasibətlər zəminində tənzimlənir və təklikdə bu hökmləri qorumaq ya ümumilikdə, ya da həmin həddə vacib deyil. Məsələn, qadın naməhrəmlərdən bütün

Namazın üçüncü rükətinə başlayanda ikinci rükətin təşəhhüdünü unutduğunu xatırlayan şəxs nə etməlidir?

Əgər üçüncü rükət üçün ayağa qalxandan sonra rükuya getməzdən əvvəl təşəhhüdü demədiyini xatırlasa, gərək diz üstə əyləşib təşəhhüdü oxusun, sonra ayağa qalxıb üçüncü rükəti qılsın.

Allahın mehribanlığını düşünməklə Ona qarşı məhəbbətin artması

Yaxşı olar ki, insan bu duanın məzmununa diqqətli olsun, ramazan ayının gecələrində imam Səccadın (ə) dua üçün əlini Allah dərgahına necə qaldırdığını təsəvvür etsin. Bəli,

Həmişə açıq olan ilahi rəhmət qapıları

Bunlardan əlavə, bəndənin öz Ağası ilə söhbət etməyə layiq olması çox mühümdür. Mə`bud ilə ünsiyyət və raz-niyaz ən üstün dəyərdir. Əgər bəndə ağanın nəzərində dəyərli

Keçmiş ümmətlərdən öyüd götürmək

Tarix boyu ilahi ümmətlərə haqq dövlət və`dəsi verilmişdir və onlar həmişə bunun zühurunun intizarını çəkmişlər. Lakin bu dövlətin zühurundan sonra onların öz iddialarında sadiq olmadıqları

Allaha sitayiş başlanğıc nöqtədir

Bu şərafətli dua Allaha həmd-səna ilə başlayır: “Allahım, sənə həmd ilə sitayişə başlayıram”. Bu səs-küylü dünyada Allahı düşünmək yolunda bir çox maniələr vardır. İnsanın yeganə

Allahın möminlər üzərində vilayəti

Allahın insanlar üzərində bir neçə növ hakimiyyəti (vilayəti) vardır: Mütləq hakim olduğu üçün bütün insanlar üzərində ümumi hakimiyyəti vardır və O hər şeyə hakimdir. Mö`minlər

Duanın qəbul olma şərtləri

Allah Qur`anda duaların qəbul olunacağını və`d verərək buyurmuşdur: “Məni çağırın, sizi qəbul edim.”[22]. Amma dualarımız adətən qəbul olmur. Məgər duanın qəbul olması üçün şərtlər var?

Allah məhəbbətini qazanma yolu

a) Allahın ne`mətlərinə diqqət: İlahi məhəbbət insanı itaətsizlikdən uzaqlaşdıran səbəbdir. Bəlalar bizi bürüyən vaxt Allahla yaxınlığı qoruyacaq məhəbbəti necə əldə edək? Nə edək ki, hətta

Dini mətnlərdə, xüsusilə, ziyarətnamələrdə adına rast gəldiyimiz Əba Əbdillah kimdir?

Əba Əbdillah (Əbu Abdullah) ifadəsi künyədir. Künyə ərəb dilinə məxsus müraciət formasıdır. Ərəblər insana oğlunun adı ilə “filankəsin atası” deyə müraciət edirlər; bu, hörmət əlaməti

Möminlə bir süfrədə oturmağın hüsniyyəti və fasiqin süfrəsindən çəkinmək

Ardınca Peyğəmbər (s) buyurur: “- Ey Əbuzər! İmanlı adamlardan başqa heç kimlə oturub-durma, süfrənə Allahdan çəkinən kimsədən başqa kimsəni əyləşdirmə, sənin özündə fasiq adamların çörəyini

Qafillərin arasında Allahı yad etməyin əzəməti

Əgər insan bilmədən qafillərin arasına düşsə və görsə ki, həmin camaat Allaha və axirətə biganədirlər, belə olan halda o nə etməlidir ki, günaha aludə olmasın.