• cvb
  • szn

Möminlə bir süfrədə oturmağın hüsniyyəti və fasiqin süfrəsindən çəkinmək

Ardınca Peyğəmbər (s) buyurur: “- Ey Əbuzər! İmanlı adamlardan başqa heç kimlə oturub-durma, süfrənə Allahdan çəkinən kimsədən başqa kimsəni əyləşdirmə, sənin özündə fasiq adamların çörəyini

Qafillərin arasında Allahı yad etməyin əzəməti

Əgər insan bilmədən qafillərin arasına düşsə və görsə ki, həmin camaat Allaha və axirətə biganədirlər, belə olan halda o nə etməlidir ki, günaha aludə olmasın.

Əxlaqi fəzilətlərə çatmağın yolları

Bütün peyğəmbərlərin (ə) və İlahi dinlərin əsl hədəfi – əxlaqlı və insani fəzilətlərə malik olan bir cəmiyyət yaratmaqdır. Bu da onu göstərir ki, əxlaqi məsələlər

İmanı gücləndirmək üçün 3 mərhələ

Cavidan səadət, iman və saleh əməl sayəsində olar. Ona görə də iman və saleh əməli mömin insanın iki qanadı hesab edirlər. Biri olmadan, insan uça

“İnsanın gərək ürəyi təmiz olsun!” nə deməkdir?

Bu gün insanların bir çoxu cazibəli sözlərdən istifadə edərək cavan nəslin zehnini yumağa çalışırlar. O cümlədən: “İnsanın gərək ürəyi təmiz, qəlbi pak olsun. Belə olsa,

Aclığın və sükutun müsbət təsirləri

Aclığın və sükutun me’rac hədisində qeyd olunan müsbət tə’sirlərini nəzərdən keçirək: 1. Aclığın və sükutun ilk dəyərli tə’siri hikmətdir. Yəni aclıq və sükut vasitəsi ilə

Alimlər və fəqihlərlə dostluğun rolu

Rəvayətin davamında oxuyuruq: “Allah aşiqi məscidi öz evi bilər, elmi özünə yoldaş, zöhdü özünə dost, alimləri özünə məhbub, fəqirləri isə rəfiq qərar verər.” Allah aşiqinin

İlahi məhəbbət və göz yaşları

İlahi məhəbbət yoluna qədəm qoymuş insan ilk öncə Allah qorxusundan göz yaşları axıtmalı, ötən günahlarından ötrü narahat olmalıdır. İnsan ağlayıb, kamil tövbə etmədən qəlbi çirkinliklərdən

Yoxsullarla dostluq və məhəbbət zərurəti

Me’rac hədisinin davamında oxuyuruq: “Ey Məhəmməd, ilahi məhəbbət həmin fəqirlərə məhəbbət və onlarla ünsiyyətdir.” Peyğəmbər sual verdi: “Fəqirlər kimlərdir?” Allah-təala buyurur: “Fəqir o kəsdir ki,

Varlılıq, kasıblıq imtahan vasitəsidir

Mö’min dünyaya e’tinasız olmalıdır. Çünki insana nəsib olan var-dövlət Allahın ne’məti, həm də imtahan vasitəsidir. İmtahan məqsədi ilə bu ne’mət ondan alına da bilər. İnsan

Allahla yaxınlığın mənfi və müsbət fəaliyyətlərdən asılığı

İnsan təkamül yolunu öz iradəsi ilə seçməli olduğunu, bu yolda çalışmağın zəruriliyini, insanın əsas yaranış məqsədinin və ən yüksək kamilliyin Allaha yaxınlıq olduğunu dərk etdikdən

Axirət əhlinin dünyapərəstlərdən mühüm fərqi

Axirət əhlinin on doqquzuncu xüsusiyyəti dünya və axirətin onların nəzərində fərqsiz, eyni olmasıdır. Bu xüsusiyyətin də o biri xüsusiyyətlər kimi mərtəbələri vardır. Dünyapərəstlərin isə axirətə

Axirət əhli və Allaha diqqət

Me’rac hədisində oxuyuruq: “Axirət əhli hətta bir göz qırpımı da Allahdan qəflətdə olmur.” Axirət əhlinin on üçüncü xüsusiyyəti budur ki, onlar heç zaman, bir an

Möminin gözündə dünyanın kiçikliyi

Axirətdən xəbərsiz insan dünyanı geniş hesab edir. Hansı ki, dünya Allahın əzəməti ilə müqayisədə əhəmiyyətsiz bir nöqtədir. Amma Allahın lütfü ilə insanın bəsirət gözü açıldıqda

Allaha diqqət, onun nemətləri, möminlərin düşüncə və baxışı

Qəlbi başqalarına məşğul olan insan kamilliyə doğru pərvaz edə bilmir. Amma Allahın lütfü ilə bəndənin qəlbi başqa məqsədlərdən təmizləndikdən sonra yüksəlmək asanlaşır. Biz, adətən, işlərimizi

Sınaqda müvəffəqiyyət və xüsusi lütflər

Əvvəlki söhbətdə həyatın şirinliyi və davamlılığı barədə danışıldı. İnsan axirət səadəti üçün çalışmalı, Allahın razılığını qazanmalıdır. Yalnız bu yolla dünya insanın nəzərində əhəmiyyətsiz ola bilər.

Şirin həyatın xüsusiyyətləri

Me’rac hədisinin davamında Allah-təala peyğəmbərdən soruşur: “Ey Əhməd, bilirsənmi hansı həyat daha dadlı və daha e’tibarlıdır?” Peyğəmbər ərz edir: “Pərvərdigara, bilmirəm.” Peyğəmbərin mənfi cavabı onun

Möminin ən böyük istəyi Allahın razılığıdır

Me’rac hədisində oxuyuruq: “Ürəyindən keçəni məndən istə, mən də əta edim. Məndən təmənna et ki, sənə bağışlayım. Bu mənim behiştimdir, onda özünə yer seç. Mənim

Kəramət, ilahi tövfiq və möminin təkamülü

Hədisdə oxuyuruq: “And olsun izzət və cəlalına, əgər razılığın mənim tikə-tikə doğranmağımda, yetmiş dəfə faciəli şəkildə öldürülməyimdə olsa, Sənin razılığını hər şeydən üstün tutaram.” Mö’minə

Dünyadan qırılmaq diqqətin nəticəsidir

Məhz bu məqamda mö’minin ruhu Allahın cavabında belə deyir: “Pərvərdigara, izzət və cəlalına and olsun ki, mənim dünya ilə bağlı elm və agahlığım yoxdur. Məni

Yəqin məqamına çatmış mömin

Me’rac hədisinin davamında Allah-təala mö’minin ölüm zamanı halını və behiştə daxil olmasını belə bəyan edir: “Əgər yəqinə çatmış bəndənin ölümü yetərsə, mələklər əllərində kövsər və

Övliyaların ibadəti

Axirət əhlinin iyirmi birinci xüsusiyyəti budur ki, onlar küləyin əsdirəcəyi qədər zəif və arıq olar, amma Allaha ibadət edərkən polad sədd kimi dayanarlar və heç

Əmmarə nəfslə mübarizənin əhəmiyyəti

Axirət əhlinin iyirminci xüsusiyyəti odur ki, dünya əhli ömür boyu bir dəfə ölürsə, axirət əhli nəfs ilə hər an mübarizə apardığından, şeytanla savaşa qalxdığından gündə

Axirət əhlinin dünyapərəstlərdən mühüm fərqi

Axirət əhlinin on doqquzuncu xüsusiyyəti dünya və axirətin onların nəzərində fərqsiz, eyni olmasıdır. Bu xüsusiyyətin də o biri xüsusiyyətlər kimi mərtəbələri vardır. Dünyapərəstlərin isə axirətə