• cavab-al.com/
  • sizinyol.com

Yoxsul və fəqirlikdə oruc tut, infaq et, sədəqə ver…

İslamda ehsan və infaq barəsində buyurulan mühüm rəvayətlərindən biri məhz yoxsul və fəqirlik vaxtı bəndələrə infaq etməkdir. İmam Kazimın(ə) bir dostu rəvayət edir ki, mən

Peyğəmbər (s): “Kim qadının gözəlliyinə görə onunla evlənsə,..”

Allahın Peyğəmbəri (s): “Kim qadının gözəlliyinə görə onunla evlənsə, öz qəlbinin istədiyini onda görməyəcək. Kim qadınla onun var-dövlətinə xatir evlənsə Allah-taala onu həmin mal-dövlətə tapşırar.

Avstraliyalı bir gəncin İslama gəlməsi

– Ailəmdə problemlərim vardı. Bəlkə də ömrümün ən çətin vaxtlarından biri idi. Özümə həyatda nə üçün yaşadığımçün, nə üçün həyata gəldiyimçün və hara gedəcəyim barədə

Bu gün səndən böyük dərs aldım – İbrətli hekayə

İslam.az ibrətli bir hekayə təqdim edir: Alim və ariflərdən biri bahalı atlardan birinə minib səfərə çıxır və bir nəfəri nalə çəkən halda görür. Səbəbini soruşur

Ruzinizin artmasını istəyirsinizmi?

Ustad Mohsin Qiraətinin əxlaq dərslərindən... İnfaq imkanlı insanlara aiddir, o kəsin ki, qüdrəti var, o kəsin ki, abırı var. O kəs ki, üzməyi bacarır, o

Xəstəni ziyarət etməyin ədəb qaydaları

İslam dini xəstə ziyarətini xeyir əməllərdən hesab edir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir müsəlmanın başqa müsəlman üzərində olan haqqı budur ki, nə zaman onunla

Bәs Аllаhа nә vахt diqqәt еdirsәn? – İbrətli

Bәzi insаnlаr nаmаzdа о qәdәr diqqәtsiz оlurlаr ki, nаmаz qıldıqlаrını yаlnız nаmаzı bitirdikdәn sоnrа хаtırlаyırlаr Bu әhvаlаtı о böyük аlim vә dаhi şәхsiyyәtin yахın аdаmlаrı

Allah zalımla məzluma eyni cəza verəcəkmi?

Hörmətli oxucular! İslam.az-ın elektron poçtuna daxil olan məktubları və FB səhifəsində yazılan şərhləri əsas götürərək yeni bir rubrika – “Quranı anlayaq”la görüşünüzə gəlmək qərarı verdik.

Qonşu haqqı

(birinci hissə) “Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın (yoldaş və) dosta, (pulu

Qəbir ziyarəti

Tövbə surəsinin 84-cü ayəsində Allah-Təala öz Peyğəmbərinə (s) əmr edir ki, münafiqlərdən kimsə öləndə onun cənazə namazını qılmasın və qəbrini ziyarət etməsin. Bu qadağanın münafiqlərlə

İnsan hansı məqama kimi yüksələ bilər?

«Ey bəndəm! Mən hər şeyi səndən ötrü, səni isə özümdən ötrü yaratmışam». (Hədisi-qüdsi). Hər kəs həyatın mənasını müxtəlif cür dəyərləndirir. Ağıllı və uzaqgörən insanların gözündə

İslam tarixindən hikmətli sözlər (I hissə)

Alimlərdən biri yuxuda Peyğəmbəri görüb ondan soruşur ki, niyə keçmiş alimlərin kəşfü kəramətləri çox idi, amma bizim kəramətimiz azdır? Peyğəmbər ona cavab verir: «Ona görə

Nəcasətə bulaşmış paltarı yumadan günün qabağında saxlayıb qurutmaqla pak olarmı?

Nəcasəti pak edən vasitələrdən biri həqiqətən Günəşdir. Amma bu, bəzi şərtlər daxilində baş verməlidir. Günəş şüası hər şeyi pak etməz. Risalələrdə bunun şərtləri ətraflı izah

Qurani-Kərimi oxuyan zaman qadın mütləq hicablı olmalıdır?

Hicaba riayət etmək İslam dininin qadınlara vacib əmridir. Qadın mütləq naməhrəmlərdən örtünməlidir. Lakin bəzi hallarda hətta naməhrəmin görmədiyi zaman da hicaba riayət etmək məsləhətdir. Məsələn,

Bəzi kitablarda “iki fəcr” (Günəş doğuşu) ifadəsinə rast gəlirik. Bunun mənası nədir?

Astronomik baxımdan Günəşin doğuşu iki mərhələdə baş verir. Əvvəlcə şərq istiqamətində üfüqdə yuxarıya doğru yönəlmiş şaquli işıqlı zolaq görünür. Xalq dilində buna qurd qulağı deyirlər.

Asqırmağın uğurlu ya uğursuz olmasına inanmaq düzgündürmü?

Təbiətdə baş verən hər bir hadisə Allahın hikməti əsasında, müəyyən qanunauyğunluqların nəticəsində baş verir. Hadisələrin gedişatını və nəticəsini qabaqcadan bilmək asan iş deyil. Bu, peyğəmbərlərə

Özünü müsəlman sayan, amma namazın hər kəsə vacib olduğunu qəbul etməyən adamın hökmü nədir?

Müsəlmanlığın şərtlərindən biri də dinin zəruri əmrlərini qəbul etmək və danmamaqdır. Əgər bir şəxs namaz, oruc kimi zəruri ibadətlərin vacib olduğunu inkar etsə, müsəlman sayılmaz.

Qadın üç dəfə ərdə olubsa, hər dəfə əri rəhmətə gedib və ya onu boşayıbsa, yenidən ərə gedə bilərmi?

İslam dininə görə, qadın öz ərindən talaq aldıqdan sonra və ya əri dünyasını dəyişdikdən sonra iddə müddətini qoruyub saxlamaq şərti ilə istədiyi zaman yenidən ailə

Evdə tək olan adam namaz qılarkən qapı döyülsə, namazı kəsib qapını açmaq olarmı?

Namazı qeyri-ciddi və qeyri-zəruri səbəblər üzündən kəsmək günahdır. Namaz bəndənin Allahla söhbətidir, Allahın hüzurunda durduğu məqamdır. Bu məqamdan üzürsüz ayrılmaq ədəbsizlik sayılar. Yalnız zəruri hallarda

Quranda “ilahi sünnətlər” dedikdə nə başa düşülür?

Cavab: Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur. Allahın da qanunlarının bir qismi özünə,

İbadət dedikdə yalnız namaz və oruc nəzərdə tutulur?

Cavab: Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə görülən bütün işlər ibadətdir. Körpə qızcığazı yaxşı işlərə həvəsləndirmək üçün ona sırğa almağınız da ibadətdir. Mütaliəyə məşğul olan müəllimin

Dini göstərişlər bir-birlərinə bağlıdırlarmı?

Cavab: Ayə və rəvayətlərdən mə`lum olur ki, bütün dini göstərişlər bir-birlərinə bağlıdırlar. İyirmidən çox ayədə “namaz” və “zəkat” sözləri yanaşı işlədilir. Rəvayətdə buyurulur ki, zəkatsız

Allah mərhəmətlidirsə, nə üçün bəndələrini cəzalandırır?

Cavab: Ağzı möhkəm tıxaclanmış butulkanı dünyanın ən böyük okeanına atsanız, bu butulkaya bir damla su daxil ola bilməz. Həmin butulka ilə su götürmək istəyən insan

Yuxu vaxtı cism və ruh hansı vəziyyətdə olur?

Cavab: Quranda buyurulur: “Allah ölüm zamanı insanların canını alır, ölməyənlərin canını isə yuxuda çıxarır.”[68] Bəzən sürücü öz maşınını dayanacaqda saxlayır, bə`zən isə yol kənarında işlək